POTĘPIAMY ROSYJSKĄ AGRESJĘ

Jako ZZ „PRZERÓBKA” stanowczo potępiamy inwazyjną agresje wojenną Federacji Rosyjskiej, ingerującą w integralność terytorialną Ukrainy, łamiąc przy tym podwaliny Karty ONZ, a przede wszystkim Budapeszteńskie memorandum w sprawie gwarancji bezpieczeństwa…