ROK 2015 NAJTRUDNIEJSZY

slawluk

Z całą pewnością rok 2015  był dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. najtrudniejszym w całej historii swojego funkcjonowania. Grupa kapitałowa JSW zamknęła ubiegły rok stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, choć EBIDTA – oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych – była wyższa o 12,9 procent niż rok wcześniej i wyniosła 513,8 […]

PISZEMY DO MINISTRA

slawluk

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zwróciliśmy się na piśmie z uprzejmą prośbą do Pana Ministra Energii – Grzegorza Tobiszowskiego o przywrócenie poczucia godności wśród pracowników dozoru i nadzoru przeróbki mechanicznej węgla, którzy to z powodu niekorzystnych zmian emerytalnych i jeszcze gorszej polityki zatrudnieniowej prowadzonej przez zarządy poszczególnych spółek węglowych, to […]

NOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW JSW S.A.

slawluk

Projekt Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. przedłożony związkom zawodowym z datą 18 marca br. oceniamy po wstępnym zapoznaniu się z nim bardzo krytycznie. Widzimy w nim jak kolejny raz próbuje się zrównać ciężką i odpowiedzialną pracę pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla z pracą pozostałych pracowników […]

KRYZYSEM JEST JAROSŁAW ZAGÓROWSKI

slawluk

  List do ministra skarbu: Odwołać Zagórowskiego! JAN GUZ W walce o swoje prawa pracownicze i godność oraz poszanowanie, pracownicy Jastrzębskiej Spółki Weglowej S.A., dzięki przynalezności do OPZZ zarówno naszej organizacji, jaki i innych górniczych związków zawodowych, byli są i będą wspierani przez szefa OPZZ – Jana Guza. Poniżej treść […]

W SZCZYGŁOWICACH ŚMIERTELNIE NA DOLE I PRZERÓBCE

slawluk

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. 26 listopada o godz. 22,15 w zakładzie przeróbczym ruchu Szczygłowice kopalni Knurów-Szczygłowice zaleziono martwego mężczyznę przy przenośniku taśmowym.Poszkodowanym okazał się 52 letni pracownik zatrudniony na stanowisku płuczkarza, który został zauważony przez pracownika rozpoczynającego pracę na kolejnej trzeciej zmianie. Nikt nie wie, jak i o której […]

Elektrycy w Jastrzębskiej Spółce są wreszcie uprawnieni do emerytur pomostowych

slawluk

Trzy lata trwała batalia o to, aby konserwatorzy maszyn i urządzeń przeróbki mechanicznej węgla – elektrycy, zostali wpisani przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. do wykazu stanowisk prac i prowadzonej ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Poniżej publikujemy podjętą w tej sprawie przez zarząd JSW S.A. uchwałę […]