SZYKUJĄ SIĘ KORZYSTNE ZMIANY PODATKOWE

slawluk

Informujemy, że już niebawem ma nastąpić zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%. OBNIŻENIE KOSZTÓW PRACY PRZEZ CO NAJMNIEJ DWUKROTNE PODNIESIENIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW DLA […]

BALCEROWICZ W ENERGETYCE NIE MOŻE SIĘ POWTÓRZYĆ!

slawluk

Kiedy upominamy się o lepsze warunki płacowe w branży energetycznej, ciągle słyszymy, że musimy mocno ograniczyć nasze o oczekiwania, musimy być odpowiedzialni, nie wolno nam stawiać wygórowanych żądań, bo: „węgiel jest w niełasce”, „energetyka węglowa jest na cenzurowanym”, „grozi nam wygaszanie i zamykanie”. Owszem, zmiany klimatu, regulacje międzynarodowe w zakresie […]

DOŚĆ APELOWANIA, CZAS NA REGULACJĘ PRAWNĄ PRACY W EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH

Red

Przesłaliśmy nasze pisemne wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy i wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie normatywnego uregulowania skróconego czasu pracy w ekstremalnych temperaturach. Nie może być tak, że wszyscy wiedzą, że jest problem, który narasta i będzie narastać, a wciąż nie ma odpowiedniej regulacji prawnej. Czas to […]

MAMY KOLEJNĄ ODPOWIEDŹ OD MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

slawluk

Mamy kolejną odpowiedź od ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w temacie emerytalnym, do której zgodnie z naszym pismem zostało dołączone wreszcie stanowisko CIOP. W swej odpowiedzi ministerstwo przyznaje, ku naszemu zadowoleniu, że nie wycofuje zdania wyrażonego w odpowiedzi na interpelację nr 3938, z której wynika: „Z uwagi na fakt, […]

Zapraszamy do konsultacji – Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

Red

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 R. Ministerstwo Energii przedkłada do konsultacji projekt dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040). PEP2040 jest strategią państwa w zakresie sektora energetycznego – stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach oraz wyznacza kierunki rozwoju sektora energii z  uwzględnieniem zadań niezbędnych […]

TEGO NIE MOŻEMY ZROZUMIEĆ…

slawluk

W dniu 24 sierpnia 2018 r. skierowaliśmy do Prezesa Rady Ministrów RP, Pan Mateusza Morawieckiego nasze pisemne wystąpienie, w którym  oświadczamy,  że nie możemy zrozumieć dlaczego Pełnomocnik Rządu ds. Realizacji Programu „Czyste Powietrze” – Pan Piotr Woźny, podejmuje apele i działania, które uniemożliwiają wejście w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości […]