CIĄG DALSZY NASTĘPUJE – REKOMPENSATOWE BUBLE DEPUTATOWEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI WĘGLOWEJ

slawluk

Tak, jak przewidywaliśmy – życie obnaża kolejne buble w ustawowym bublu, jakim jest niekonstytucyjnie naszym zdaniem uchwalona ustawa w dniu 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. 2017 poz. 1971). Ustawa ta nie tylko zabiera bezpowrotnie węgiel deputatowy emerycki i związane […]

MINISTER ODPOWIADA NA NASZE DEPUTATOWE OŚWIADCZENIE

slawluk

OTO JAK MOŻNA SIĘ USTOSUNKOWAĆ BEZ USTOSUNKOWANIA I ODPOWIADAĆ BEZ ODPOWIADANIA ORAZ ZAMIAST INFORMOWAĆ TO DEZINFORMOWAĆ. ALE ZANIM TO NASTĄPI TO KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE TEGO, CO BYŁO: Po tym jak Sejm przyjął 12.10.2017 r.  ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, za przyjęciem której głosowało 423 posłów, przeciw był […]

WYPŁATY REKOMPENSAT WĘGLOWYCH W BUDŻECIE USTALONE – Pieniądze na pohybel bezpłatnego węgla w górnictwie węgla kamiennego. 

slawluk

Już 6 listopada 2017 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, która zacznie obradować o godz. 19:00 w  sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C). Komisja ma rozpatrzeć  zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr […]

MAMY UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIU REKOMPENSACYJNYM Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

slawluk

W dniu 5 października 2017 r. do Sejmu RP trafił projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. W procesie legislacyjnym nadano mu numer druku 1881. Warto zatem gruntownie zapoznać się z jego uzasadnieniem i przedstawić na gorąco swe uwagi oraz wnioski. Bardzo gorąco do tego […]

NIE MA MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ KARTA GÓRNIKA

slawluk

Interpelacją nr 12742 do ministra energii w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego Karty górnika, które nie ma już mocy obowiązującej zwróciła się w dniu 22-05-2017 r. pani poseł Małgorzata Janowska, w której czytamy:  „Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o przedłożenie katalogu rozporządzeń znajdujących się w gestii ministra właściwego ds. energii, […]

PANI PREMIER CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ, KIEDY WĘGIEL EMERYCKI BĘDZIE PRZYWRÓCONY?

slawluk

„Szanowna Pani Premier! Zwracam się do Pani z prośbą o interwencję i jak najszybsze podjęcie działań w kwestii uregulowania i uporządkowania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów górniczych”. Tymi słowami interpelacją nr 14049 z dnia 5 lipca 2017 r. zwrócił się do Pani […]

WIEDZA DAJE PRZEWAGĘ – SZKOLIĆ SIĘ TRZEBA

slawluk

W dniach 12 – 14 czerwca 2017 r. odbyło szkolenie organizowane przez Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA” w Hotelu „Przedwiośnie” koło Kielc. Znajdującym się na malowniczym zboczu góry Dąbrówka w samym sercu Gór Świętokrzyskich. Szkolenie obejmowało tematykę ostatnich zmian prawa pracy, które przedstawiła w Pani Dorota Dulęba – Główny Specjalista Okręgowego […]

ŁĄCZY ICH CIĘŻKA PRACY, KTÓREJ ŁĄCZYĆ NIE MOŻNA. MINISTER ENERGII WYJAŚNIA DLACZEGO?

slawluk

Aż się nie chce wierzyć, że pracy górniczej nie można zaliczyć do pracy wykonywanej przy przeróbce mechanicznej węgla, i do każdej innej wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach.  Przez takie, a nie inne przepisy, dochodzi do takich absurdów. Górnik, który uległ wypadkowi w pracy w wieku 31 lat […]