• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PANI PREMIER RP NA PREMIERZE POWSTAWANIA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Byslawluk

kwi 26, 2016

26 kwietnia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o godz. 14.00 nastąpiło oficjalne i uroczyste podpisanie umowa w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. W uroczystości tej uczestniczyła sama Pani Premier RP – Beata Szydło, która powiedziała:

PGG2_UW_Premier-26-04-2016

– Chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy poddają w wątpliwość sens stworzenia Polskiej Grupy Górniczej, mówią o reformowaniu górnictwa na koszt podatnika i boją się podejmowania trudnych, ale racjonalnych decyzji, żeby policzyli, ile kosztowałoby niepodpisanie porozumienia. Co powiedzielibyście ludziom na Śląsku i górnikom i jak chcielibyście zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski? To, że powstanie silny podmiot, który będzie gwarantem rozwoju polskiego górnictwa jest wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

To historyczny moment dla polskiego górnictwa i symboliczny start firmy, która ma być największym producentem węgla kamiennego w UE. Mam ogromną satysfakcję, że dotrzymaliśmy słowa danego Śląskowi w kampanii wyborczej – podkreślała premier Beata Szydło na uroczystości oficjalnego powołania PGG. Szefowa rządu zaznaczyła, że w powołanie Polskiej Grupy Górniczej zaangażowanych było wiele osób, które wykazały wielką odpowiedzialność. Chcę podziękować wszystkim, którzy usiedli do stołu i przez wiele miesięcy prowadzili trudne rozmowy – premier Szydło zwróciła się do górników, ministra i wiceministra energii, central związkowych, strony społecznej oraz inwestorów. Jak dodała, podpisane we wtorek porozumienie nie rozwiązuje problemu na Śląsku, ale jest początkiem drogi.

Odpowiedzialność górników

Górnicy chcieli być konstruktywnymi kreatorami porozumienia, które daje szanse dla ich regionu, dla ich branży i dla ich rodzin. Wzięli w swoje ręce odpowiedzialność za to, co się stanie z górnictwem w najbliższych latach – premier Beata Szydło skierowała szczególne podziękowania do górników. Jednocześnie dodała, że Polska Grupa Górnicza ma być firmą nowoczesną, dobrze zarządzaną i przynoszącą zyski. Firmą z dobrymi perspektywami. Żeby tak się stało, potrzebna jest odpowiedzialność – przekonywała premier.

Wspólny cel: rozwój polskiej gospodarki, Śląska i górnictwa

Szefowa rządu zaznaczyła, że priorytetem wszystkich stron podpisujących porozumienie jest dobro wspólne – rozwój polskiej gospodarki. Dlatego rząd proponuje unowocześnianie górnictwa, doinwestowywanie kopalni i szukanie nowych rynku zbytu. To jest ambitny cel, ale możliwy do zrealizowania. Są ludzie kompetentni, którzy go zrealizują – mówiła Beata Szydło. PGG ma być silnym podmiotem, który będzie podstawą polskiej energetyki. To pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – podsumowała premier.

Start Polskiej Grupy Górniczej

Porozumienie podpisane we wtorek w obecności premier Beaty Szydło, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, przy udziale związkowców z Kompanii Węglowej (KW) otwiera drogę do powstania Polskiej Grupy Górniczej. Podpisujące go strony zaakceptowały w nim założenia biznesplanu oraz zgodziły się m.in. na zawieszenie na dwa lata wypłat nagrody rocznej – tzw. czternastej pensji.

Wtorkowe porozumienie oznacza zaakceptowanie przedsięwzięcia przez inwestorów, którzy mają wnieść do PGG kapitał oraz przez banki kredytujące KW, m.in. w postaci obligacji. W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł, a banków w postaci obligacji – ponad 1 mld zł.

Wśród sygnatariuszy porozumienia, obok zarządów KW i PGG, są inwestorzy:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna,
 • Energa Kogeneracja,
 • PGNiG Termika,
 • Węglokoks,
 • Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw,
 • Towarzystwo Finansowe Silesia,

a także banki:

 • Alior Bank,
 • Bank BGŻ BNP Paribas,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Zachodni WBK
 • PKO BP.

Swoje podpisy pod dokumentem złożyli też związkowcy z Kompanii Węglowej S.A.

Za Zakładową Organizację Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” Kompanii Węglowej S.A. „Porozumienie…” podpisał – Krzysztof Targosiński – przewodniczy ZOK ZZ „PRZERÓBKA” KW S.A. i zarazem szef naszej organizacji w KWK „Halemba – Wirek” widoczny na zdjęciu poniżej.

KT-26-04-2016_PGG_n

Premier odniosła się również do działań poprzednich rządów

– Dzisiaj, gdyby nie ostatnich 8 lat zaniedbań, górnictwo byłoby w innej sytuacji. Nie musielibyśmy podejmować tak trudnych decyzji, bo przez 8 ostatnich lat niczego w branży górniczej nie zrobiono. Nie myślano o przyszłości górnictwa. Jedyna propozycja mówiła o zamknięciu kopalń. My mówimy o unowocześnianiu i doinwestowaniu kopalń, szukaniu rynków zbytu, wprowadzaniu nowoczesnych technologii, tak jak się to dzieje na świecie.

Beata Szydło wskazała też na koszty, które łączyłyby się z brakiem porozumienia. Swoje wystąpienie zakończyła pozdrowieniem:

Szczęść Boże Polskiej Grupie Górniczej!

Po podpisaniu umowy powołującej do życia Polską Grupę Górniczą z mediami spotkali się minister energii Krzysztof Tchórzewski, jego zastępca Grzegorz Tobiszowski oraz Tomasz Rogala, prezes Kompanii Węglowej.

SŁ – na podstawie: premier.gov.pl; nettg.pl 

Dodaj komentarz