WITAMY NA NASZEJ STRONIE - ŁĄCZY NAS CIĘŻKA PRZERÓBKARSKA PRACA - NIC O NAS BEZ NAS - PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ...

OPZZ: opóźnienie zmian w "pomostówkach" albo protest

Jeśli rząd nie opóźni wejścia w życie nowych przepisów o emeryturach pomostowych, OPZZ rozpocznie akcję protestacyjną i będzie wspierać działania prezydenta w tej sprawie - zapowiedział w poniedziałek przewodniczący OPZZ Jan Guz.

Jan Guz "Sejm przez trzy lata nie znalazł czasu, żeby przebrnąć do drugiego czytania, natomiast w ciągu jednej nocy tak ważny projekt został procedowany przez podkomisję" - powiedział przewodniczący. OPZZ chce, by nowe uregulowania emerytalne obowiązywały nie od przyszłego, lecz od 2011 roku i by Sejm równolegle z projektem rządowym rozpatrywał projekt obywatelski złożony przez tę centralę.

"Walczymy, by nie zawieść 700 tysięcy osób, które podpisały nasz projekt obywatelski. Jeśli do tego nie dojdzie, będziemy współpracowali z kancelarią pana prezydenta, z panem prezydentem, żeby weto mogło być skuteczne, jeśli rząd nawet nie rozważy, a parlamentarzyści nie będą nad tym debatowali" - mówił Guz.

"Sejm przez trzy lata nie znalazł czasu, żeby przebrnąć do drugiego czytania, natomiast w ciągu jednej nocy tak ważny projekt został procedowany przez podkomisję" - powiedział przewodniczący.

Z dezaprobatą mówił, że sejmowa komisja, która rozpatrywała rządowy projekt "została zwołana ad hoc" i nie zaproszono na jej posiedzenie partnerów społecznych. OPZZ zarzuca rządowemu projektowi, że nie uwzględnia wielu kryteriów medycznych i rodzajów prac wykonywanych w szczególnie trudnych warunkach

"Jesteśmy oburzeni takim trybem postępowania, że pomija się partnerów społecznych, pomija się lud pracujący, gdy problem dotyczy tylko i wyłącznie pracowników bardzo ciężko pracujących w warunkach szczególnych" - powiedziała wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska.

Guz powiedział, że OPZZ rozpoczyna akcję pod hasłem: "rządzie, gdzie są nasze emerytalne pieniądze?". "Z naszych wyliczeń wynika, że jeśli pracownik przepracował 35 lat, to już zapracował sobie na emeryturę" - dodał. Według wyliczeń szefa OPZZ, jeśli ktoś przez tyle lat - oraz w okresie pracy podczas nauki w szkole przyzakładowej - odprowadzał na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych składki od średnich krajowych zarobków, odłożył 700 tys. zł. Zdaniem Guza wyliczenia rządu i "podawanie informacji, że ktokolwiek na emerytury tych pracowników będzie się składał" są nieprawdziwe.

Guz przypomniał, że Ryszard Zbrzyzny (Lewica) złożył już projekt opóźniający wejście w życie nowych przepisów. Według OPZZ, ten czas jest potrzebny, by przygotować ZUS, pracowników i doprecyzować kryteria przyznawania emerytur pomostowych. OPZZ zarzuca rządowemu projektowi, że nie uwzględnia wielu kryteriów medycznych i rodzajów prac wykonywanych w szczególnie trudnych warunkach, nie proponuje też rekompensat dla osób tracących uprawnienia do wcześniejszych emerytur.

Działacze OPZZ na Śląsku przeprowadzili w poniedziałek akcję składania petycji posłom Platformy Obywatelskiej w sprawie utrzymania dotychczasowych przepisów o emeryturach pomostowych.

Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że "zrobi wszystko", aby rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł w życie

Jak poinformował PAP przewodniczący rady regionalnej OPZZ Henryk Moskwa, jest to część ogólnokrajowej akcji. W jej ramach podobne petycje mają otrzymać wszyscy posłowie opowiadający się za rządowym projektem zmniejszającym liczbę uprawnionych do emerytur pomostowych.

Zastrzeżenia OPZZ budzi też projekt ustawy o emeryturach i rentach kapitałowych. Nie gwarantuje on przyszłym emerytom - wskazują związkowcy - waloryzacji, a koszty emerytur są za wysokie.

OPZZ rozważa zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (podobną zapowiedź złożył przed kilkoma dniami klub Lewicy)

Rządowy projekt zakłada, że emerytury pomostowe będą przysługiwać osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. co najmniej 15 lat pracowały w warunkach szczególnych lub wykonują prace o szczególnym charakterze. Na emeryturę pomostową można by przejść na 5 (w kilku przypadkach 10) lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego - kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni 60 lat. Prezydent Lech Kaczyński zapowiedział, że "zrobi wszystko", aby rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł w życie i skierował do Sejmu projekt przedłużający o rok - do końca 2009 r. - obowiązywanie dotychczasowych przepisów.

Źródło: PAP

OBYWATELSKI PROJEKT W SEJMIE

Utrzymanie wcześniejszych emerytury - druk 150

Obywatelski projekt nowelizacji przepisów emerytalnych korzystny dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i wzbogacania rud oraz wszystkich osób zatrudnionych w szczególnych warunkach jest już w Sejmie. Rząd zapewnia, że przedstawi swój dopiero w czerwcu 2008 r. Mimo różnych przecieków informacyjnych, to ciągle nie wiadomo, jak będą wyglądały przepisy emerytalne, które mają zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

Na szczęście Sejm na swym 13 posiedzeniu 11 kwietnia br. postanowił wreszcie przeprowadzić I czytanie przygotowanego już dwa lata temu przez OPZZ projektu obywatelskiego, który przewiduje utrzymanie dotychczasowych uprawnień do wcześniejszych emerytur wśród zatrudnionych w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze.

CO ZAWIERA OBYWATEL - druk 150

1. Z szacunków ilości osób, które przed 1 stycznia 1999 r. pracowały w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze dokonanych w latach 2002-2003 przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że około 1,25 mln. osób pozbawionych będzie prawa do wcześniejszej emerytury. Projekt ustawy w znacznym stopniu rozwiązuje ten problem, ponieważ, jak szacujemy, jest adresowany do grupy ok. 775 tys. osób z czego ok. 205 tys. stanowiły nauczyciele, ok. 85 tys. hutnicy, ok. 83 tys. kolejarze, ok. 47 tys. pracownicy transportu, ok. 43 tys. pracownicy sektora energetycznego, ok. 15 tys. pracownicy wzbogacania węgla i rud.

2. Prawo do wcześniejszych emerytur przyznaje się wszystkim, którzy przed wejściem w życie reformy systemu ubezpieczeń społecznych byli zatrudnieni w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (opcja zerowa), którzy urodzili się po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku, jeżeli: - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub w terminie 6 miesięcy od daty wpisu do rejestru ubezpieczonych zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nie później niż do 31 grudnia 2008 r. - posiadają wymagany staż pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, - złożyli wniosek o rozwiązanie umowy z otwartym funduszem emerytalnym.

3. Dokonuje się nowelizacji art. 88 ust 2a Karty Nauczyciela w taki sposób, aby nauczyciele mogli zachował prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek jeżeli warunki dotyczące okresu zatrudnienia spełnił do 31 grudnia 2007 roku (obecnie do tej daty muszą przejść na emeryturę). Sami będą decydować kiedy przejdą na emeryturę.

4. Powołuje się rejestr ubezpieczonych zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. ZUS wydaje decyzję o wpisie do rejestru lub odmowie wpisu, od której przysługuje odwołanie do sądu.

5. Dokonuje się nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w ten sposób, aby umożliwić ubezpieczonym, na ich wniosek, rozwiązanie umowy z otwartym funduszem emerytalnym. W takim przypadku następuje zwrot zgromadzonych środków w OFE na FUS za pośrednictwem ZUS.

6. Skreśla się zapisy dotyczące zapowiedzi wprowadzenia emerytur pomostowych.

Całość projektu obywatelskiego wraz z uzasadnieniem - tutaj...

Zobacz pozytywną opinię do projektu obywatelskiego Krajowej Rady Radców Prawnych... 

Proponowane przez OPZZ przepisy dotyczą blisko 800 tys. osób urodzonych między 1949 a 1968 r. - Naszym zdaniem nie powinny tracić prawa do wcześniejszych emerytur - uważa Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Zdaniem ZZ "PRZERÓBKA" oraz innych związków zawodowych - nie można zabierać prawa do wcześniejszych emerytur osobom, które przed laty podejmowały pracę w warunkach dających wówczas prawo do tego świadczenia, a teraz w wyniku zmiany przepisów miałyby stracić wypracowane przez lata uprawnienia.

Dlatego mamy nadzieję, że rząd i Sejm weźmie pod uwagę rozwiązania, pod którymi podpisało się ponad 700 tys. obywateli.

- Skoro ten projekt został poparty przez tak dużą grupę obywateli, to trzeba go potraktować z całą powagą - ocenia Sławomir Piechota, przewodniczący Sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

- Musimy jednak pamiętać, że idzie on w przeciwną stronę niż reforma rozpoczęta w 1999 r. - Pomysły rządu i projekt obywatelski powinny być rozpatrywane wspólnie - uważa Sławomir Piechota.

- Musimy jednak pamiętać o tym, że projekt obywatelski powstawał w czasie wysokiego bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych. Wówczas odejście starszych pracowników na emerytury miało zwolnić miejsca pracy. Jego zdaniem obecna sytuacja na rynku pracy, a także zadłużenie systemu emerytalno-rentowego, wymaga zmiany sposobu działania.

Z kolei Agnieszka Chłoń-Domińczak, podsekretarz stanu w MP i PS twardo prezentuje stanowisko, iż rząd nie zamierza rezygnować z planów dotyczących emerytur pomostowych. Stanowisko rządu w sprawie projektu obywatelskiego jest negatywne - obecna sytuacja demograficzna, sytuacja na rynku pracy, a także prognozy dotyczące finansów systemu emerytalnego nie pozwalają wdrożyć rozwiązań proponowanych w projekcie obywatelskim. W Komisji Trójstronnej rozpoczęły się rozmowy na temat pakietu działań na rzecz osób powyżej 50 roku życia oraz systemu emerytalnego. Rząd, po konsultacjach, będzie proponował projekt ustawy o emeryturach pomostowych w czerwcu tego roku, zgodnie z przyjętym planem.

OTO FRAGMENTY Z OFICJALNEGO STANOWISKA RADY MINISTRÓW DO OBYWATELA:

(...) Przedłużenie, a w zasadzie wprowadzenie na stałe do nowego systemu emerytalnego regulacji dotyczących wcześniejszych emerytur spowoduje, że zostanie zaprzepaszczona szansa na sukcesywne zmniejszanie dotacji budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto wejście w życie ustawy spowoduje, iż dwie osoby urodzone w tym samym czasie, posiadające takie same zarobki, będą miały różne emerytury - wyższą będzie miała osoba, która przejdzie wcześniej na emeryturę obliczoną wg starych zasad, a niższą ta, która pracowała dłużej do powszechnego wieku emerytalnego i uzyska świadczenie obliczone wg nowych reguł.

Takie rozwiązanie jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej. Propozycje przedstawione w obywatelskim projekcie nie mogą zyskać akceptacji Rządu, ponieważ jednym z podstawowych założeń zmiany systemu emerytalnego jest przywrócenie systemowi charakteru ubezpieczeniowego.

Nie powinno się wprowadzać regulacji prowadzących do wzrostu liczby osób pobierających wcześniejsze emerytury, zwiększających obciążenia ponoszone przez ogół ubezpieczonych niekorzystających z takich uprawnień i budżet państwa dotujący Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i nieuwzględniających ścisłego związku systemu ubezpieczeń społecznych z ogólną sytuacją gospodarczą państwa.

Istotnym argumentem przemawiającym za odrzuceniem tej ustawy są także skutki finansowe, które będą spowodowane jej wdrożeniem. Mając na uwadze przedstawioną argumentację, Rada Ministrów zwraca się do Wysokiej Izby o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 150).

Całość Stanowiska Rządu - tutaj...

NADZIEJA UTRZYMANIA WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

Na swym 13 posiedzeniu w piątek 11 kwietnia 2008 r. Sejm RP, odbył pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 150). Na tym posiedzeniu nie mogło zabraknąć naszej delegacji, która na żywo śledziła przebiegł obrad Sejm nad tym projektem.

http://przerobka.pl/Emerytury/sejm-11-04-2008-razem-flaga2.jpg

Oto kilka jego jego fragmentów:

(...) Marszałek Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Jana Guza w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy. (Gwar na sali)

Jan Guzy (...) W związku z tym bardzo was prosimy: pochylcie się nad tym problemem i pracujcie w komisji tak szybko, by jak najszybciej ten problem mógł zostać rozwiązany. Oczywiście mówimy o górnikach. Było wspomniane, że reguluje to odrębna ustawa, ale wokół górnictwa pracuje wiele osób. Są to np. osoby bardzo ciężko pracujące w przeróbce. Tam są naprawdę trudne warunki. (Oklaski) I właśnie w ich imieniu domagamy się dzisiaj, by te zasady zostały jak najszybciej określone. Oni bardzo, bardzo na to czekają.

(...) Wicemarszałek Jerzy Szmajdziński: Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.

Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 150, do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Jeszcze raz dziękuję przewodniczącemu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej panu Janowi Guzowi. Dziękuję wszystkim członkom komitetu obywatelskiego.

Życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten projekt doczeka trzeciego czytania w tej kadencji. (Oklaski).

Więcej na tema przebiegu pierwszego czytania obywatelskiego projektu w Kronikach Związkowych OPZZ:

 • 65/1365 2008-04-11 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie:
  - Wystąpienie przewodniczącego OPZZ Jana Guza >>> pobierz nr 65

 • 67/1367 2008-04-14 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie - cd.:
  - przebieg debaty,
  - wystąpienie T. Tomaszewskiego w imieniu KP Lewica i Demokraci >>> pobierz nr 67

 • 68/1368 2008-04-15 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie - cd:
  - wystąpienie S. Piechoty w imieniu KP Platforma Obywatelska,
  - wystąpienie indywidualne R. Zbrzyznego (LiD) >>> pobierz nr 68

 • 69/1369 2008-04-15 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie - cd:
  - wystąpienie M. Kasprzaka w imieniu KP PSL,
  - wystąpienie indywidualne A. Ostrowskiego (LiD),
  - wystąpienie indywidualne T. Motowidły (LiD) >>> pobierz nr 69

 • 70/1370 2008-04-16 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie - cd:
  - Wystąpienie ministra pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak >>> pobierz nr 70

 • 71/1371 2008-04-16 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza ponownie w Sejmie - dokończenie:
  - Końcowe wystąpienie przewodniczącego Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, przewodniczącego OPZZ Jana Guza >>>pobierz nr 71

http://przerobka.pl/Emerytury/w-sejmie-11-04-2008-s.jpg- Dziś mało kto pamięta, iż to nasza organizacja związkowa, była inicjatorem obywatelskiego projektu. Warto więc ten historyczny fakt przypomnieć, aby wszystko było jasne.

Sławomir Łukasiewicz

 

Kliknij i zobacz:

 

 >>> Nasze pismo w sprawie obywatelskiej inicjatywy

 

 >>> Wystąpienie Branży OPZZ - patrz str. 2

 

 >>> Przyjęcia naszej uchwały i apelu

 

 

projekt i wykonanie: ZZ "Przeróbka", Katowice 2006 - 2008