• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

BHP

PODAJEMY WYNIKI PUNKTACJI KRYTERIÓW KONKURSU:

„NAJBEZPIECZNIEJSZY ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA W LATACH 2013 – 2017”

I

„ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA, KTÓRY W LATACH 2013 – 2017, OSIĄGNĄŁ NAJWIĘKSZĄ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY”.

PREZENTUJEMY TAKŻE ZGŁOSZENIA LAUREATÓW KONKURSU, KTÓRE ZDECYDOWAŁY O ICH ZWYCIĘSTWIE.

WSZYSTKIM ZAŚ UCZESTNIKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE I GRATULUJEMY SUKCESU, A LAUREATOM ZWYCIĘSTWA.

DLA NAS KAŻDY ZGŁOSZONY ZAKŁAD PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA JEST SUKCESEM LUDZI CIĘŻKIEJ I OPOWIEDZIANEJ PRACY ZGŁOSZONEGO ZAKŁADU SAMYM W SOBIE ZASŁUGUJĄCYM NA POCHWAŁĘ I SZACUNEK.

O ZWYCIĘSTWIE ZAKŁADU PRZERÓBKI KWK CHWAŁOWICE – ZDECYDOWAŁO TRZY RAZY ZERO; ZERO WYPADKOWOŚCI, ZERO ZGONÓW NATURALNYCH, ZERO CHORÓB ZAWODOWYCH.

Z KOLEI O ZWYCIĘSTWIE ZAKŁADU PRZERÓBKI KWK JANKOWICE ZDECYDOWAŁA ILOŚĆ I JAKOŚĆ WYKONANYCH INWESTYCJI DLA POPRAWY BHP, KTÓRE RÓWNIEŻ PREZENTUJEMY PONIŻEJ:

 

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, uprzejmie informuje, że w ramach swych działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla organizuje konkurs, którego celem jest wyłonienie w drodze określonych kryteriów:


„Najbezpieczniejszego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w latach 2013 – 2017”

i
„Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla , który w latach 2013 – 2017, osiągnął największą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”,

– zasługującego na nagrodę i wyróżnienie za skuteczne stosowanie działań przyczyniających się do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

„Regulamin konkursu…” zamieszczamy poniżej.

Prosimy wszystkich o czynne włączenie się w propagowanie myśli przewodniej konkursu, a w szczególności każdej organizacji ZZ „PRZERÓBKA” oraz najwyższego kierownictwa górniczych pracodawców i zaangażowania się własnego i swych odpowiednich służb BHP do wzięcia w nim aktywnego udziału poszczególnych oddziałów i zakładów w celu sprawnego i rzetelnego przeprowadzenia organizowanego konkursu i upowszechnianiu jego idei.

Jako organizatorzy konkursu zapewniamy, że laureaci otrzymają prestiżowe statuetki, a każdy zakład przeróbki mechanicznej węgla otrzyma dyplom uczestnictwa.

Organizatorzy konkursu zobowiązują się do rozmieszczenia, banerów i  innych wcześniej dostarczonych materiałów reklamowych na terenie w dniu uroczystego wręczenia prestiżowych tytułów konkursu, tj. 26 października 2018 r. w trakcie Jubileuszu XXV – lecia powstania Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” w Teatrze Rozrywki ROZBARK w Bytomiu, przy ul. Wojciecha Kilara 29.


Prace konkursowe należy przesyłać do 1 października 2018 r. na adres mailowy: zarzad@przerobka.pl

Z ogromnym zadowoleniem informujemy, że patronat honorowy nad konkursem objął sam Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – Adam Mirek, a także Ministerstwo Energii, oba pisma publikujemy poniżej:

Regulamin konkursu:

Redakcja