• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Odsalanie

Zakład Odsalania Dębieńsko jest firmą pracującą na rzecz ochrony środowiska, funkcjonującą od 1974 roku.
Podstawowa działalność Zakładu polega na utylizacji słonych wód kopalnianych w oparciu o technologię opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa, a od 1994 roku również wg technologii amerykańsko-szwedzkiej wykorzystującej procesy odwróconej osmozy i sprężania par.
Celem istnienia Zakładu Odsalania „Dębieńsko” jest ochrona wód powierzchniowych przed szkodliwym oddziaływaniem słonych wód kopalnianych. W trakcie swojej dotychczasowej działalności nasz Zakład wyprodukował już ponad 1,2 miliona ton wysokiej jakości soli (NaCl), zapobiegając jednocześnie jej zrzutowi do rzek.

Wydobyciu węgla kamiennego towarzyszą wody z odwadniania wyrobisk. W zależności od warunków hydrogeologicznych kopalni cechują się one różnym stopniem mineralizacji: od 0,6 do 130 g/dm3. Zasolone wody kopalniane są kierowane do wód powierzchniowych, gdzie niszczą biocenozę rzek i ograniczają ich przydatność dla celów komunalnych i przemysłowych.

Zakład Odsalania utylizuje słone wody kopalniane:
– odwróconą osmozę (wg technologii szwedzkiej RO)
– termiczne zatężanie i krystalizację chlorku sodu, ze sprężeniem oparów
(wg technologii amerykańskiej RCC).ochę faktów o naszej firmie.

Stosowane technologie.
Odwróconą osmozę (RO) zastosowano dla wód o mineralizacji 10-30g/dm3. Opuszczająca RO solanka, zatężona do około 70g/dm3, utylizowana jest w instalacji termicznej RCC wraz z wodami silnie zasolonymi. Instalacja RCC składa się z dwóch połączonych równolegle zatężaczy termicznych, o wydajności maksymalnej po około 2300 m3/d, oraz z krystalizatora chlorku sodu.
W wyparkach zastosowano bardzo intensywne wymienniki ze spływem solanki cienką warstwą po wewnętrznej ścianie rur, oraz zawracania do obiegu gipsowych zarodków krystalizacji, zabezpieczające przed tworzeniem osadów.