• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

RODO

I. Klauzula:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA”.

II. Podstawa prawna:
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

III. Zasady:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA” z siedzibą w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, kod 41-127 Katowice, KRS 0000110212, NIP: 954-10-25-424, REGON: 271809728, e-mail: zarzad@przerobka.pl, tel. 32 2091112, zwany dalej – ZZ „PRZERÓBKA”.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych ZZ „PRZERÓBKA”, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez ZZ „PRZERÓBKA” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
– prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: zarzad@przerobka.pl lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1.

6. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy i usług świadczonych przez ZZ „PRZERÓBKA”, a także z praw związanych z przynależnością do ZZ „PRZERÓBKA”.

ADMINISTRATOR