Filmy

PERŁA W KORONIE

To co się dzieje w górnictwie dziś, działo się też w przeszłości.

Czasy są inne, ale problemy te same.
Właściciel kopalni – Niemiec chce ją zamknąć mimo tego, że jest jeszcze węgiel. Dowiadują się o tym górnicy – Ślązacy. Kopalnia ma być zalana a oni zwolnienie z pracy. Podejmują walkę o zachowanie swoich miejsc pracy. Nie wyjeżdżają na powierzchnię – na dole zaczyna się strajk…

Zobacz piękny filmy…

 

 

FILMY, KTÓRE MUSISZ ZOBACZYĆ, ABY ZROZUMIEĆ…

 

 

 

TARAS POWIEDZIAŁ

Rzadko kiedy, a w zasadzie w cale, którykolwiek z prezesów spółek węglowych prowadził i ma swój kanał na YouTubie.

Jest jednak pewien wyjątek, który potwierdza tę regułę.

Oto kanał na YouTube – Mirosława Tarasa, byłego prezesa LW „Bogdanka” S.A., a obecnie również Kompanii Węglowej S.A.: