• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

CO Z WDOWAMI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW I PRACOWNIKAMI CZYNNYMI, KTÓRZY UTRACILI PRAWO DO BEZPŁATNEGO WĘGLA PRZED PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ?

Byslawluk

mar 19, 2018

Interpelacją nr 19029 z dnia 12 lutego br. do ministra energii w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla zwróciła się posłanka Beata Małecka-Libera, prosząc uprzejmie o odpowiedź na następujące pytania:

Czy Ministerstwo podejmie działania zmierzające do nowelizacji ustawy w zakresie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty poprzez przyznanie jej także wdowom i sierotom, które pobierają renty rodzinne nie po emerytach czy rencistach, ale po zmarłych pracownikach kopalń, oraz emerytom i rencistom, którzy utracili prawo do deputatu jeszcze jako czynni pracownicy?

Czy Ministerstwo dysponuje szacunkami jak duża byłaby to grupa osób?

Jak wygląda proces realizacji ustawy, tj. w jakiej części wypłacono już rekompensaty a w jakiej ustawy nie wykonano i z jakich przyczyn?

Czy prawdą jest, o czym wspominają media, że ustawa nie jest realizowana na skutek braku środków na wypłaty?

W odpowiedzi Minister Energii odpowiedział na tak zadane pytania w sposób następujący:

W podobnym tonie ministerstwo odpowiedziało również na interpelację Pana Posła Marka Sowy z dnia 20 lutego 2018 r. nr K8INT19236 w sprawie odmowy wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, przekazujęc odpowiedzi na zadane pytania. Poniżej publikujemy ich treść: 

 

 

Dodaj komentarz