• sob.. kwi 20th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

GÓRNICZA KONFERENCJA PROGRAMOWA

Byslawluk

mar 10, 2015

W mediach pojawiły się pewne informacje o wczorajszym spotkaniu w dniu 9 marca 2015 r.  w Katowicach na temat górnictwa węgla kamiennego nazywanym „Konferencją”, której celem było wznowienie prac nad „Programem dla sektora górnictwa kamiennego”. Oto ich uzupełnienie o wypowiedzi przedstawicieli ZZ „PRZERÓBKA”.

 

Do sali marmurowej ŚUW przyjechali ze strony rządu Wojciech Kowalczyk – pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Rafał Baniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu oraz Tomasz Tomczykiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

ZZ „PRZERÓBKA” reprezentował, Sławomir Łukasiewicz i Krzysztof Dopart.

 

Spotkanie miała charakter „Konferencji”, i było trochę nietypowe, bowiem składało się z paneli dyskusyjnych z udziałem poszczególnych moderatorów. W trakcie zamkniętej dla mediów dyskusji z ramienia naszej organizacji przedstawiłem sekretarzowi stanu resortu skarbu – Wojciechowi Kowalczykowi, trzy tematy:

 

  1. Emerytury pomostowe dla dozoru przeróbki mechanicznej węgla – brak odpowiedzi ze strony ministra, mimo wysłania również do niego w tej sprawie monitu (kopia w załączeniu).
  2. Wydania rozporządzeń do ustawy górniczej precyzującej na jakie środki finansowe mogą liczyć poszczególne spółki z określeniem zasad ich przyznawania oraz wypłacania świadczeń typu urlop górniczy i przeróbkarski oraz odprawy pieniężne.
  3. Konieczność wznowienia negocjacji w górnictwie nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

 

Była też pewna dygresja dla pani, która dużo mówiła o pakiecie klimatycznym i emisyjności.

 

-Wolimy umierać z emisyjności niż z głodu.

 

Całość „Konferencji…” podsumowana została przez wiceminister Kowalczyk, tym że prace nad strategią dla górnictwa będą prowadzone w trzech zespołach roboczych:

  1.  Zespole ds. bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju bazy surowcowej i innowacji.
  2. Zespole ds. struktury organizacyjnej i efektywności ekonomicznej.
  3. Zespole ds. pracowniczych i wpływu na środowisko.

 

Zespoły będą miały dwa miesiące na zakończenie prac. W ich składzie znajdą się przedstawiciele pracodawców, strony rządowej, związkowej oraz niezależni eksperci.

 

Sławomir Łukasiewicz