• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

KOLEJNY SPÓR ZBIOROWY W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ S.A.

Byslawluk

gru 20, 2021

Będzie kolejny spór zbiorowy w PGG S.A. Tym razem w spór wchodzą związki zawodowe reprezentujące pracowników PGG S.A. przez ZOK ZZ „Przeróbka”, ZOK ZZ Maszynistów Wyciągowych, ZOK ZZ Ratowników Górniczych, ZOK ZZ „Kontra” i ZZ ZZ Jedności Górniczej.

Zgłoszone żądania są zbieżne z wcześniej zgłoszonymi dwoma postulatami przez pozostałe pięć organizacji związkowych działającymi w ramach Pomocniczego Komitetu Sterującego PGG S.A. rozszerzone o dodatkowe żądanie dotyczące roku 2022.

 

Związki żądają bowiem ustalenia wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników PGG S.A. na rok 2022 na poziomie nie niższym niż prognozowany wskaźnik inflacji plus 2%.

 

WALKA O WZROST PŁAC W PGG S.A JEST NIE TYLKO ZASADNA, ALE JEST RÓWNIEŻ KONIECZNOŚCIĄ

Tocząca się w górnictwie walka o wzrost płac, która w Polskiej Grupie Górniczej S.A. (PGG) rozpoczęta została już dawno. Z uwagi na fakt, że PGG S.A. nawet przy historycznie najwyższych cenach węgla przynosi straty, to walka o wzrost płac w PGG S.A. jest odważną koniecznością. Uzasadnioną dodatkową wysoką inflacją, która według GUS wynosiła w listopadzie 7,8%.

Taka inflacja oznacza, że bez wzrostu płac w roku 2021 r. na poziomie inflacji, to pracujemy w PGG S.A. 12 miesięcy, a zapłacone mamy tylko za 11 miesięcy. Jeden miesiąc pracujemy za darmo. Wzrost płac w PGG S.A. jest zatem adekwatną odpowiedzią dla urealnienia siły nabywczej naszych płac. Stanowi podstawę dla powstrzymanie narastającego exodusu pracowników obecnie zatrudnionych w PGG S.A. do innych spółek, a nawet branż. Odpowiedzią na anihilację górnictwa, bowiem bez odpowiednich płac w górnictwie, nie będzie pracowników górnictwa, a bez pracowników nie będzie górnictwa.

Mało kto wie, jak niskie są w PGG stawki dniówkowej płacy zasadniczej? Nawet w najwyższej kategorii osobistego zaszeregowania pracowników zatrudnionych pod ziemią, czyli na 12 kategorii nie dają one po podzieleniu przez 8, czyli 8 godzin pracy, wartość minimalnej stawki godzinowej. Mającej wynosić od 1 stycznia 2022 roku 19,70 zł brutto, gdyż 80,40 zł podzielne przez 8 daje zaledwie 10,05 zł/godzinę brutto, a więc jest niższa od minimalnej stawki godzinowej o blisko połowę (51%), czyli nominalnie jest o 9,65 zł niższa.

Jeszcze gorzej wygląda ta relacje w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych na powierzchni. Tutaj najwyższa kategoria stawki zaszeregowania 12a wynosi 59,60 zł i po podzieleniu przez 8 godzin, daje na godzinę tylko 7,45 zł brutto. Czyli stanowi zaledwie 38% stawki godzinowej minimalnej. To absurd i paranoja do potęgi. Jakby ktoś nie wierzył w to o czym piszemy, to dla przypomnienia przypominamy, jaka obowiązuje obecnie w PGG S.A. tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego. Jak się na nią patrzy, to płakać się chce, a pięści się same zaciskają!

Red. 

Dodaj komentarz