• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

KRAJOWE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE DELEGATÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „PRZERÓBKA” VII – kadencji.

Byslawluk

cze 7, 2019

Zakończyło się obradujące w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w „Karolowym Dworze” w Wiśle, Krajowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” VII – kadencji. Delegaci w pierwszej części zebrania sprawozdawczej dokonali podsumowania minionej kadencji oraz przyjęli przedłożone sprawozdania, a także udzielili absolutorium ustępującym władzom Związku.

W tej części Sławomir Łukasiewicz, podsumowując minioną kadencję w imieniu własnym, jaki całego Zarządu Krajowego Związku, podziękował wszystkim działaczom i członkom Związku za niezłomne zaangażowanie w walce o ludzi i górnictwo, o węgiel i kopalnie, o przeróbkę mechaniczną węgla, odsalanie wód, i miejsca pracy, o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz za walkę o godziwą płacę i zasłużoną emeryturę, która była i jest walką o naszą przyszłość.

– Wielokrotnie udowodniliście, że wykazujecie większą troskę o nasze górnictwo, region i kraj, niż ci co nami rządzą. Wraz końcem kadencji nie zapominajmy o tym, że ta walka wciąż trwa, i wraz z nową kadencją musimy ją kontynuować w myśl zasady nic o Nas bez Nas, zawsze licząc na siebie, a nie na innych.

W drugiej części obrad przeprowadzone zostały wybory nowych władz Związku, w wyniku których do Zarządu Krajowego Związku wybrane zostały następujące osoby:

1. ŁUKASIEWICZ Sławomir – Przewodniczący.
2. JĘDYK Ryszard – Wiceprzewodniczący.
3. MALINA Wojciech – Wiceprzewodniczący.
4. DOPART Krzysztof – Skarbnik.
5. KONIECZNY Maria – Sekretarz.
6. TARGOSIŃSKI Krzysztof – Członek.
7. GADOMSKA Iwona – Członek.
8. KUĆMA Mirosław – Członek.
9. FOIT Mirosław – Członek.
10. NIEMIEC Jarosław – Członek.
11. JELIŃSKI Adam – Członek.

 

Z kolei do Krajowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. MUCHA Władysław – Przewodniczący.
2. TĄPAŁA Adam – Wiceprzewodniczący.
3. WYROBIEC Leszek – Członek.

 

Miłym zaskoczeniem było dla długoletnich działaczy związku uhonorowanie Ich pracy na rzecz Związku pamiątkowymi karafkami z napisem „Dziękujemy za wszystko! Bez Was nie byłoby Nas!”
Karafki zostały uroczyście wręczone: Romanowi Gorczyca, Ryszardowi Bronisz, Mirosławowi Foszmańczyk, Mirosławowi Mróz oraz Józefowi Kloc.


W trzeciej części zebrania, Delegaci uchwalili nowy Statut Związku, uchylając stary, a następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz głosowania przyjęli nową Strategię Programową Związku na lata 2019 – 2023.

W nowym otwarciu dla Związku, w którym przyjdzie się nam zmierzyć z jeszcze szybciej i bardziej zmieniającą się rzeczywistością oraz z kolejnymi nowymi wyzwaniami, jakie stoją przed całym ruchem związkowym, życzymy wszystkim władzom, takiego kierowania związkiem, aby mógł on maksymalnie pomagać ludziom, dla których został stworzony.

Red.

Dodaj komentarz