• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PISZEMY DO NOWEGO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. GÓRNICTWA – JONASZA DRABKA

Byslawluk

maj 12, 2020

Gratulując Panu Jonaszowi Drabek, powierzenia kolejnych obowiązków przez Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina,  w dniu 11 maja br. wręczeniem aktu powołania do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. górnictwa węgla kamiennego, równocześnie zwróciliśmy się do Niego w dniu 12 maja br. z  pisemnym wnioskiem o pilne zwołanie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Jako współtwórca „Regulaminu Zespołu…”, Pan Drabek wie doskonale, że zgodnie z jego § 9, posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Przypomnieliśmy, że ostatnie posiedzenie Zespołu, odbyło się 10 stycznia 2020 r., a więc czas najwyższy zwołać Zespół.

Tematów i problemów naszym zdaniem jest wiele, ale najważniejsze z nich, to:

„pilne zahamowanie wstrzymywania wydobycia, szczucia społeczeństwa przeciwko górnictwu i ofiar nie diagnostycznych testów, powstrzymania importu węgla do Polski, a ponadto realizacji obiecanego od 20 lutego br. uzgodnienia przedstawienia koncepcji rozwiązań systemowych w sektorze węgla kamiennego i energetyki”.

Trójstronny Zespół jest po to powołany, aby rozwiązywać górnicze problemy, których z dnia na dzień wciąż przybywa we wszystkich spółkach węglowych i firmach okołogórniczych. Kończąc nasze pismo, oświadczyliśmy, że:

„Oczekujemy zatem z całej mocy na jego niezwłoczne zwołanie w przeświadczeniu, że każda grupa zawodowa w Polsce poddana takim samym testom, jakim zostali poddani pracownicy górnictwa. Nie chcemy być grupą, która ma w tym względzie jakiekolwiek preferencje, gdyż mamy dość hejtu”.

Pan Jonasz Drabek jest dyrektorem również Departament Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych i  odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węglowego i górnictwa niewęglowego oraz zadań związanych z przemysłem koksowniczym, a także z koordynacją w ministerstwie i prowadzeniem spraw z zakresu gospodarki złożami kopalin.

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników jest najstarszym Zespołem, który został powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową w grudniu 1992 roku i reaktywowany porozumieniem postrajkowym w maju 1993 roku. Działa na podstawie Regulaminu przyjętego w 2018 r.

TREŚĆ NASZEGO PISMA PUBLIKUJEMY W CAŁOŚCI PONIŻEJ: 

Dodaj komentarz