• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PISZEMY DO PREZYDENTA RP I SEKRETARZA STANU MINISTERSTWA ENERGII

ByRed

sie 23, 2019

W dniu 23 sierpnia 2019 r. Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA” na swym statutowym posiedzeniu postanowił zwrócić się z pismem do Pana Prezydenta RP w sprawie emerytur stażowych oraz do Sekretarza Stanu Ministerstwa Energii w sprawie podjęcia pilnych działań na rzecz realizacji przyjętego przez Radę Ministrów RP w dniu 23 stycznia 2018 r. „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” w zakresie ponadzakładowego układu zbiorowego i nowej ustawy górniczej mającej ograniczyć między innymi import węgla i uregulować kwestię ekwiwalentów węglowych dla obecnych i przyszłych emerytów.

Panu Prezydentowi RP, Andrzejowi Dudzie przypomnieliśmy o wciąż nie zrealizowanej deklaracji wyborczej powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, której oczekujemy spełnienia.
Z kolei Panu Adamowi Gawędzie, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwa Energii, przypomnieliśmy o konieczności podjęcia pilnych działań na rzecz:

– Niezwłocznego powołania, w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, Grupy ds. opracowania projektu ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, jego prezentacji i negocjacji zakończonych zawarciem i wdrożeniem w życie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, zgodnie z zapisami „Programu…” na str. 87.
– Niezwłocznego opracowania i przyjęcia nowej kompleksowej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która określi możliwość finansowania dodatkowych zadań
w tym sektorze.

Treść obydwu pism przedstawiamy w całości i oczekujemy na podjęcie adekwatnych działań ze strony Pana Prezydenta RP i Wiceministra Energii.

Dodaj komentarz