• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PO 12 LATACH JEST WRESZCIE WZRUSZANA USTAWA O EMERYTURACH POMOSTOWYCH

Byslawluk

cze 10, 2021

Są wreszcie zapowiedzi zmiany ustawy o emeryturach pomostowych w dobrym i mądrym kierunku. To efekt ogromnej determinacji i konsekwencji działania związków zawodowych w tym przede wszystkim OPZZ.  Warto podkreślić, że na złe i nieżyciowe zapisy ustawy o emeryturach pomostowych dotyczące art. 4 pkt 7, czyli konieczności rozwiązywania stosunku pracy przed 100 % pewnością przyznania prawa do emerytury pomostowej przed jego rozwiązaniem zwracali również parlamentarzyści.

Brak tej pewności de facto narażało ubezpieczonego na utratę jedynego źródła dochodu jakim jest wynagrodzenie z wykonywanej pracy bez żadnej gwarancji ustalenia prawa do świadczenia pomostowego, a więc pozostawienia ubezpieczonego na przysłowiowym „lodzie”. Stąd uzasadniona potrzeba wykreślenia z ustawy o emeryturach pomostowych warunku określonego w art. 4 pkt 7, którego zgodnie i konsekwentnie domagali się partnerzy społeczni. Bardzo zatem cieszy fakt, iż wreszcie strona rządowa przedkłada w tym zakresie konkretny projekt.

Takie nowe otwarcie się rządu było efektem wieloletnich dyskusji odbywających się w tej kwestii na forum Zespołu Problemowego do Spraw Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, a w szczególności ostatnio powołanego w jego ramach w grudniu 2020 roku Zespołu roboczego do spraw emerytur pomostowych, którego członkiem z ramienia OPZZ jest Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”.

Również w toku prac roboczego zespołu ds. emerytur pomostowych wskazano na pilną potrzebę rozszerzenia zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, a nie tylko ewidencji pracowników, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. W projektowanej bowiem ustawie zaproponowane zostało dokonanie takich zmian w ustawie o PIP, które pozwolą temu organowi na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według kryteriów wskazanych w art. 3 ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Nowelizacja ta powinna więc także przyczynić się do wzmocnienia ochrony ubezpieczonych, występujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej. Ustalenie tego prawa zależy bowiem przede wszystkim od posiadania przez ubezpieczonego wymaganego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W przypadku okresów przypadających po dniu 31 grudnia 2008 r. podlegają one uwzględnieniu przez organ rentowy na podstawie odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego dokonanych w wyniku przekazania przez płatników składek danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA), wynikających z zapisów ewidencji, o której jest mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych.

Link do rządowego projektu z dnia 8 czerwca 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw zamieszczamy poniżej.

Z uwagi na fakt, iż będzie on przedmiotem najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych w ramach Rady Dialogu Społecznego, wszelkie uwagi i wnioski do tego projektu, za które z góry dziękujemy, prosimy przesyłać drogą mailową na adres: zarzad@przerobka.pl

Kliknij i pobierz:
Projekt ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych ….- ost. wersja – 8.06.21

Dodaj komentarz