• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

POROZUMIENIE PŁACOWE W PGG S.A. ZAWARTE

Byslawluk

kwi 23, 2018

W Polskiej Grupie Górniczej S.A., jak i w innych firmach, wszystkim młodym pracownikom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w ich życiu, a znacznie starsi od nich pracownicy są już tego pewni.

Dlatego chwała i cześć wszystkim, którzy dziś przy tak dużej presji, potrafili w PGG S.A. sami się bardzo pozytywnie zaskoczyć, wynegocjowanym kompromisem, który jest triumfem zdrowego rozsądku, siły spokoju oraz odwagi i rozwagi nad głupotą i pazernością. Jak widać w PGG są mądrzy ludzie w najwyższym kierownictwie oraz w związkach zawodowych, którzy nie czekają na okazje, ale sami je stwarzają.

Z zawartego „Porozumienie…” wynika, że pracownicy zatrudnieni pod ziemią w wyrobiskach zyskają średnio 470 zł netto miesięcznie podwyżki, zatrudnieni pod ziemią poza wyrobiskami – średnio 440-450 zł netto, a pracownicy zakładu mechanicznej przeróbki węgla około 400 zł netto, również podwyżki otrzymają pozostali pracownicy powierzchni – średnio około 300 zł.

Na dzień jutrzejszy tj. 24 kwietnia br. strona społeczna zapowiedziała zorganizowanie masówek informacyjnych, podczas których związkowcy przedstawią w szczegółach treść zawartego „Porozumienia…”. Co oznacza, że do zapowiedzianego strajku w dniu 25 kwietnia br. – nie dojdzie. 

Mediujący między zwaśnionymi stronami mediator – Krzysztof Hus, złożył swe szczere gratulacje zarówno stronie społecznej, jak i zarządowi spółki, za rozmowy prowadzone w atmosferze dbałości o dobro PGG. 

Oto co wynegocjowano: 

 

Dodaj komentarz