• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PRZED WIGILIJNE PISMO DO PREZYDENTA RP

Byslawluk

gru 23, 2020

W przededniu Wigilii 2020 roku, piszemy do Pana Prezydenta RP, kolejny raz o wciąż niezrealizowanej deklaracji wyborczej z 5 maja 2015 roku oraz 2020 roku, której spełnienie byłoby swoistym antidotum na wciąż istniejące realne zagrożenie życia osób starszych 50+ i 60+ związane z pandemią koronawirusa. Chodzi o dwukrotnie podpisane przez prezydenta obietnice powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy oraz kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy.

Piszemy również do prezydenta właśnie dziś, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, najpóźniej do dnia 29 grudnia br. ciąży na Panu ustawowy obowiązek udzielenia odpowiedzi na złożoną przez OPZZ w dniu 29 września br. w tej sprawie „Petycję” wraz z dołączonym do niej projektem ustawy, dotyczącym ustanowienia emerytur stażowych dla ubezpieczonych legitymujących się długoletnim okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym w przypadku kobiet 35 lat, a w przypadku mężczyzn 40 lat, bez względu na wiek.

Naszym zdaniem:

„Z medycznonaukowych oraz bieżących informacji wynika, że najbardziej narażoną grupą na śmierć w przypadku zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 są osoby starsze, które dziś, gdyby mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową, nie musieliby chodzić do pracy, a tym samym byłyby znacząco lepiej zabezpieczone przed ewentualnym zachorowaniem na Covid-19 oraz jego mutacjami, które w ich wieku mogłoby być dla nich śmiertelne. Dlatego prosimy prezydenta o potraktowanie tej sprawy, jako kwestii priorytetowej – życia i śmierci.

Nie po to bowiem jest Pan Prezydentem RP, który między innymi na tej wyborczej obietnicy został wybrany na ten urząd, aby jej nie dotrzymywać, lecz po to, aby ją w pełni zrealizować. My o niej pamiętamy, i pamiętać będziemy oraz o niej przypominać, tak długo – dopóki jej Pan w pełni nie spełni!”.

Całość naszego pisma poniżej:

Dodaj komentarz