• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

AKCJA: Upominamy się o obietnicę ustanowienia emerytur stażowych przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudy

Byslawluk

maj 4, 2020

Piszmy do Prezydenta RP – Andrzeja Dudy i upominajmy się o realizację deklaracji wyborczej z 2015 r. dotyczącej powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, do której zobowiązał się On, jako kandydat na urząd prezydencki w „Umowie programowej” podpisanej wraz Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Piotrem Dudą 5 lat temu, dokładnie 5 maja 2015 r. Mamy, więc akcję 4 x 5 z oczekiwaniem na 5.
5 – jako rocznica upływu 5 lat od 2015 r., 5 – jako dnia, 5 – jako 5 miesiąc rok, i ostatnią piątkę mamy z roku 2015. Czekamy jeszcze na przybicie kolejnej 5 Pana Prezydenta RP. 

 

W trakcie tej samej kampanii wyborczej składał Duda również analogiczne obietnice przewodniczącemu OPZZ – Śp. Janowi Guzowi, który mawiał, że:

„To nie numer peselu ma decydować o prawie do świadczenia emerytalnego, ale staż pracy i wysokość płacy”. Tu link do tej historycznej relacji z tego spotkania: https://wpolityce.pl/polityka/245051-andrzej-duda-spotkal-sie-z-szefem-opzz-jestesmy-w-stanie-osiagnac-konsensus-w-waznych-sprawach

 

 

 

 

Z kolei 29 kwietnia 2020 r. temat emerytury stażowej wrócił przy okazji obecnej prezydenckiej kampanii wyborczej Pana Prezydenta RP, podczas ostatniej sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi na Facebooku, w tracie której oznajmił, że postulat dotyczący wprowadzenia emerytur stażowych nie jest nowym postulatem, ani Lewicy, ani PSL, lecz zgłaszanym przez związki zawodowe, co najmniej od 2015 roku, w którym do jego realizacji zobowiązał on się wówczas, jako kandydat na prezydenta wraz z obniżeniem wieku emerytalnego. W Q&A Pan Prezydent również wyraził swą nadzieję, że uda mu się w najbliższym czasie zawrzeć z NSZZ „Solidarność” kolejną umowę na nowy okres swej prezydentury, w której ten postulat będzie prolongowany.

Oto zadane pytanie w ramach Q&A wraz z odpowiedzią na poniższym filmie:

 

 

Po takiej odpowiedzi i złożonej obietnicy wyborczej  i wbrew temu, co Pan Prezydent RP sugeruje, i wychodząc mu na przeciw, nasuwa się prosty wniosek – po co podpisywać drugą umowę w zakresie emerytur stażowych, skoro z pierwszej można się jeszcze wywiązać?!

Mamy dziś dokładnie 5 maja 2020 roku, a więc równe 5 lat od złożonej i podpisanej obietnicy Pana Prezydenta. Dlatego właśnie rozpoczynamy akcję pisanie do Pana Prezydenta drogą mailową pism elektronicznych upominających się o realizację ustanowienia emerytur stażowych. Według Konstytucji RP, przy różnych przepychankach, w które nawet nie mamy zamiar wnikać w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich, jedno jest pewne – do 6 sierpnia br. Prezydentem RP jest Andrzej Duda, nasz adresat pism, który ma wyjątkową i  nie powtarzalną szansę zrealizować to, do czego się sam zobowiązał.

Nie zgadamy się bowiem na to, aby było tak, że dwa razy obiecane, to jak raz dane. Dlatego piszemy do Pana i upominamy się o realizację obietnicy. Mamy też mocne argumenty. Oto one:

 

Plik do pobrania w formie docx:

Plik do pobrania w formacie pdf:

 

Powyższe pisma w wersji docx (do edycji), a także w formacie pdf ( do podpisu) odpowiednio redagujemy i podpisujemy własnym imieniem i nazwiskiem oraz wysyłamy w formie załącznika drogą mailową na adres Prezydenta RP: listy@prezydent.pl lub wchodzimy na stronę z formularzem kontaktowym i tam wklejamy skopiowaną treść pisma: https://www.prezydent.pl/kontakt/

Dla osób, które chcą skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczamy poniżej treść pisma, która została dopasowana do tego formularza. Wystarczy ją skopiować i wkleić w miejsce” „Treść (pole wymagane)”.

 

Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
mail: listy@prezydent.pl

Szanowny Panie Prezydencie!

Upominam się o realizację deklaracji wyborczej z 2015 r. i 2020 r. dotyczącej ustanowienia emerytur ze stażem pracy, do której się Pan zobowiązał, jako kandydat na urząd prezydencki w „Umowie programowej” podpisanej wraz Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, Piotrem Dudą 5 lat temu, dokładnie 5 maja 2015 r. W trakcie tej samej kampanii wyborczej składał Pan również analogiczne obietnicę Przewodniczącemu OPZZ – Śp. Janowi Guzowi, który mawiał, że „To nie numer peselu ma decydować o prawie do świadczenia emerytalnego, ale staż pracy i wysokość płacy”.

Z kolei 29 kwietnia 2020 r. temat emerytury stażowej wrócił przy okazji obecnej prezydenckiej kampanii wyborczej Pana Prezydenta RP, podczas ostatniej sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi na Facebooku, w trakcie której oznajmił Pan, że postulat dotyczący prowadzenia emerytur stażowych nie jest nowym postulatem, ani Lewicy, ani PSL, lecz zgłaszanym przez związki zawodowe, co najmniej od 2015 roku, w którym do jego realizacji zobowiązał się Pan wraz z obniżeniem wieku emerytalnego. W Q&A wyraził Pan również nadzieję, że uda się Panu w najbliższym czasie zawrzeć z NSZZ „Solidarność” kolejną umowę na nowy okres swej prezydentury, w której ten postulat będzie prolongowany. W dniu 5 maja 2020 r., tak też się stało. Podpisał się Pan pod deklaracją kontynuacji reformy systemu emerytalnego, z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy oraz przy zachowaniu prawa do emerytury w ustawowo określonym wieku nie później niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Szanowny Panie Prezydencie,

Z potwierdzonych informacji wynika, że najbardziej narażoną grupą na śmierć w przypadku zarażenia się wirusem COVID-19 są osoby starsze. Dlatego osoby legitymujące się 35 letnim okresem składkowym w przypadku kobiet oraz 40 letnim w przypadku mężczyzn, gdyby mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową, to nie musieliby chodzić do pracy. Tym samym byłyby zabezpieczone przed tym zagrożeniem, które w ich wieku może być śmiertelne.

Ponadto automatycznie zwolnione zostałby miejsca pracy dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy w miejsce odchodzących na zasłużoną emeryturę stażową byliby przyjmowali do pracy. Proszę zatem Pana Prezydenta o nieodwlekanie w czasie postulatu ustanowienia emerytur stażowych, a potraktowanie jego realizacji priorytetowo jako sprawy życia i śmierci w ramach kończącej się Pana Prezydentury. Tym bardziej, że do emerytur stażowych nikt nie musi dopłacać, gdyż w przypadku pracowników legitymujących się długoletnim okresem składkowy, każdy swą emeryturę wypracowuje. Biorąc również pod uwagę fakt, że emerytury stażowe mają być prawem, a nie obowiązkiem, to nie ma obawy, że ktokolwiek będzie chciał przejść na głodową emeryturę.

Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta w imieniu własnym, jak i młodych ludzi o pilne skierowanie do Sejmu RP prezydenckiego projektu ustawy o emeryturach stażowych, w ramach uzupełnienia pakietu antywirusowego dla życia osób starszych, oraz sprawiedliwości społecznej, a nade wszystko wzmocnienia zaufania obywateli do głowy państwa poprzez dotrzymanie danego i podpisanego słowa.

Z poważaniem

 

 

Można również udostępnić tą informację swym znajomym dalej. Pismo lub jego treść skopiować i wstawić jako swój komentarz na stronie Prezydenta FB:

https://www.facebook.com/prezydentpl/

Nie czekajmy biernie na emerytury stażowe, ale czekajmy w działaniu, choćby takim, jak opisujemy w naszej akcji.

Dlatego kopiuj adres obrazu, który jest gifem (filmem) i wstaw jako komentarz na stronie FB – Prezydenta RP.

Tu adres obrazka, który możesz skopiować i wkleić na stronie FB – Prezydenta:

https://www.facebook.com/543802502323622/videos/1547654855385490/

 

Im więcej będzie tych listów, linków i obrazów w przestrzeni internetowej, tym większe szanse na to, że Prezydenta ustanowi emerytury stażowe.

 

Również pisać można na Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy e-mail: kwandrzejduda2020@gmail.com

 

Dodaj komentarz