• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

BĘDZIE NOWY PROJEKT WĘGLA EMERYCKIEGO

Byslawluk

sie 23, 2017

Pani Premier RP – Beata Szydło wyręcza się Ministrem Energii w sprawie kierowanej do niej, a dotyczącej węgla emeryckiego. Krzysztof Tchórzewski w odpowiedzi na interpelację poselską Krzysztofa Gadowskiego na mocy udzielonego upoważnienia napisał.

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego z dnia 19 lipca 2017 r. nr K8INT14049 w sprawie projektu ustawy umożliwiającej wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych, skierowaną do Prezesa Rady Ministrów, na mocy udzielonego upoważnienia,
uprzejmie informuję co następuję.

Z uwagi na fakt, przedłużających się prac legislacyjnych nad opracowanym w 2016 roku projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i rencistów z przedsiębiorstw górniczych, Ministerstwo Energii ponownie analizuje możliwe do przyjęcia rozwiązania w zakresie uregulowania sprawy deputatów dla emerytów
i rencistów górniczych. Opracowywany jest nowy projekt ustawy, który we wrześniu zostanie przekazany do KPRM, celem wpisania go do wykazu prac legislacyjnych RM, co umożliwi skierowanie go do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Z uwagi na prace nad nową ustawą, która ma uregulować sprawę deputatów dla emerytów i rencistów górniczych, w chwili obecnej trudno jest udzielić jednoznacznych odpowiedzi na pytania Pana Posła Krzysztofa Gadowskiego zawarte w przedmiotowej interpelacji.

„Opracowywany jest nowy projekt ustawy, który w sierpniu zostanie przekazany do KPRM, celem wpisania go do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, co umożliwi skierowanie go do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych”.

Oto treść odpowiedzi w oryginale:

Dodaj komentarz