• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

CO ZROBIŁ SENAT RP Z „TARCZĄ”, CO UCHWALIŁ I JAKIM STOSUNKIEM GŁOSÓW, TU WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU.

Byslawluk

mar 31, 2020

Senat RP zakończył obrady poświęcone tzw. „Tarczy antykryzysowej”, proponowanej przez rząd. W ramach  walki z pandemią koronawirusa „Tarcza” ma zminimalizować negatywne skutki gospodarcze, społeczne, zdrowotne i socjalne. Wobec wielu uwag i głosów krytycznych, co do dotychczasowego kształtu „Tarczy”, kierowanych między innymi przez naszą organizację związkową, udało się w Senacie RP, wnieść i przyjąć kilka ważnych poprawek, które i tak są kroplą w morzu oczekiwań strony społecznej. Oto co pisaliśmy do Marszałka:
1. Zagwarantowane zostało ustawowe prawo dostępu do testów personelowi medycznemu, farmaceutom, wszystkim, których praca wymaga stykania się z wieloma ludźmi oraz zwykłym obywatelom, chcącym po prostu sprawdzić, czy nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa.
2. Z przyznanych Polsce środków europejskich ma być utworzony 20-miliardowy fundusz, ratujący ochronę zdrowa przed zapaścią.

3. Podniesiony został wiek dzieci, przy którym przysługuje zasiłek z powodu zamknięcia szkół z 8 do 12 lat.
4. Dla ratowania miejsc pracy wprowadzone zostały bardziej skuteczne formy wsparcia przedsiębiorców.
6. W firmach, które ponoszą straty, państwo ma pokryć 75 % wysokości wynagrodzeń, co ma uchronić pracowników przed głodowymi płacami i przed ryzykiem masowych zwolnień.
7. Z ustawy wykreślono kilka niekonstytucyjnych przepisów, które wywołały powszechny sprzeciw, jak zmiany dotyczące Kodeksu wyborczego oraz Rady Dialogu Społecznego. Senat stanął na stanowisku, że ustawy, które mają poprawić los naszych rodaków, nie mogą jednocześnie służyć do załatwiania doraźnych celów politycznych.
 

W ten sposób wciąż niedoskonałą i dziurawą tarczę przygotowaną przez rząd trochę się zmieniło, ale wciąż koszty kryzysu przerzuca się na obywateli, a naszym zdaniem państwo i banki mają pokryć w 100% koszty kryzysu, gdyż to państwo każe siedzieć w domu, zabrania wychodzenia itd., a banki mają ogromne rezerwy i zyski, które należy muszą być wykorzystane dla powstrzymywania negatywnych społecznych i ekonomicznych skutków pandemii.Teraz „Tarcza” trafi do Sejmu, i ciekawe przyjmie on poprawki Senatu tak, by prezydent mógł podpisać ustawy jeszcze w marcu, czyli dziś. Z pewnością będziemy kontynuować nasze wysiłki i zgłaszać kolejne inicjatywy ustawodawcze przynoszące jeszcze większą ulgę obywatelom w trudnych czasach epidemii, w tym dla nas inicjatywną najbardziej pożądaną, a mianowicie ustanowienie emerytur stażowych. Tego tematu nie odpuścimy, aż do zwycięskiego doczekania się wreszcie wejścia w życie tej ustawy.Senat RP w swej misji stanowienia dobrego prawa zawsze stoi i będzie stał na straży bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i socjalnego Polek i Polaków. W chwili pandemii jest ono zagrożone. Dlatego cały potencjał finansowy, intelektualny, organizacyjny i legislacyjny państwa powinien być jednoznacznie skoncentrowany na walce z tym strasznym wyzwaniem, które dotknęło nasz kraj i cały świat.

Oto nasze pismo do Marszałka Senatu RP, a poniżej cały zapis 8. posiedzenia w formie porządku obrad, dokumentów, tekstów porównawczych, ekspertyz i opinii, a także zapisów video:

8. posiedzenie Senatu RP X kadencji

30 – 31 marca 2020 r.

Zapis video 8. posiedzenia Senatu część 1.

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 1., sala 182

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 1., sala 217

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2., sala 182

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2., sala 217

 

1. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Senat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe:301301 A
Druki senackie:9494 A
Opinie/materiały/ekspertyzy:materiał porównawczy
Uchwała: 094uch.pdf
2. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawSenat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawki (81) do ustawy
Druki sejmowe:299299 A
Druki senackie:9696 A96 B96 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy:materiał porównawczy
Uchwała: 096uch.pdf
3. Ustawa o zmianieustawy o systemie instytucji rozwojuSenat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe:302do druku 302
Druki senackie:9595 A95 B95 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy:Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 095uch.pdf

 

Dodaj komentarz