• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

Dezyderat dla dialogu w Polsce i górnictwa

ByRed

sty 21, 2019


Zebrani w dniu 18 stycznia 2019 r. przewodniczący Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” w Katowicach z wzrastającym oburzeniem obserwują pogarszającą się jakość dialogu społecznego w Polsce, w tym górnictwie węgla kamiennego, który zaczyna być fasadowy, a nie rzeczywisty, co nieuchronnie doprowadza do narastania niepotrzebnych oraz szkodliwych napięć społecznych z powodu wchodzenia władzy w butę, arogancję i pychę.

Przykładem tego jest ostentacyjne ignorowanie postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zgłoszonych w trakcie manifestacji organizowanej w dniu 22 września 2018 r. w Warszawie, a także ostatnie zaognienie sytuacji konfliktowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. oraz w oświacie, służbie zdrowia, sądownictwie, i wielu innych branżach, a nadto w przestrzeni publicznej, w której od słów pogardy i nienawiści doszło do brutalnego zamordowania na oczach świata Prezydenta Miasta Gdańsk.

To kompletne rozminięcie się oczekiwań obywateli z działaniem rządzących, musimy jasno wyartykułować i zażądać, aby Polska polityka społeczna była inna, i oparta na służeniu i współrządzeniu, a nie na autorytatywnym rządzeniu. To musi być polityka, którą cechować będzie pokora, współpraca, umiar oraz roztropność i odpowiedzialność w działaniu. To ma być polityka, w której wszystkie związki zawodowe i ich postulaty będą traktowane jednakowo bez jakiejkolwiek dyskryminacji lub faworyzacji.

Mówimy dość dalszej dekarbonizacji polskiego górnictwa pod pretekstem walki ze smogiem i polityką czystego powietrza oraz poprawności politycznej. Dziś bowiem, coraz częściej słyszymy i widzimy, że pod przykrywką polityki klimatycznej, w zasadzie toczy się wojna z polskim węglem, która jest wojną na wszystkich możliwych frontach. Jesteśmy wciąż na linii ognia, pod obstrzałem szkodliwej dla polskiego górnictwa, śląska i Polski, polityki dekarbonizacji, która jest zamachem na nasz górniczy stan, na naszą suwerenność,
i bezpieczeństwo energetyczne.

To prawdziwa wojna o to, aby w naszych czterech kątach, żłóbkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, kościołach, kinach i stadionach płynął prąd, nie z naszego węgla, lecz z innych źródeł energii. I to nie po to, aby nas uszczęśliwić, ale po to, aby nas ubesamowolnić, i doprowadzić do ubóstwa energetycznego, bo nie będzie nas stać zapłacić za prąd. Będąc 9 października 2018 r. na PRE-COP24 w Europejskim Parlamencie w Brukseli, mówiliśmy wprost, że jeżeli w dalszym ciągu będzie się walczyć z węglem, a nie z emisją CO2, to Polski rząd powinien wzorem, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Rosji wystąpić z wszystkich protokołów i porozumień klimatycznych, które nie tylko, niszczą nasze górnictwo, ale również niszczą polski przemysł oparty na naszych nośnikach energii.

Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku oraz jest głuchy na słuszne postulaty związkowe w zakresie:

• wzrostu wynagrodzeń w sektorze budżetowym i przemysłowym oraz transporcie, handlu i usługach,
• uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, i odejścia od zasady, że pracownicy zatrudnieni po dniu 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mają być tylko dawcami składek bez prawa do emerytury pomostowej,
• ustanowienia emerytur stażowych bez względu na wiek po przepracowaniu
lub oskładkowaniu po 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn,
• wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy,
• pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• wzrostu kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin,
• wzrostu wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych,
• wzrostu emerytur i rent oraz zwolnienia ich z podatku dochodowego od osób fizycznych,
• wzrostu wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego,
• waloryzacji wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych,
• zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich płaconych na rzecz związków zawodowych,
• waloryzacji kwot progów podatkowych,
• pełnego odwieszenia zawieszonych uprawnień i wzrostu płac w górnictwie,
• pełnego optymalnego zatrudnienia w górnictwie, w szczególności w zakładach przeróbki mechanicznej węgla i pod ziemią,
• ograniczenia importu węgla do Polski,
• budowy nowych kopalń,
• ustawowego uregulowania prawa do świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla dla wszystkich byłych pracownikom i innych osób uprawnionych, którym to prawo zostało wypowiedziane bądź zawieszone.

Staje się normą pomijanie i dyskryminowanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów ustaw i rozporządzeń oraz strategii i programów rządowych, uporczywe łamanie i skracanie ustawowych terminów konsultacyjnych przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowania w przepisach konieczności ustosunkowania się strony rządowej i samorządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

Doceniamy to, że przywrócony został powszechny wiek emerytalny z 67 lat życia do 65 lat dla mężczyzn oraz 60 lat dla kobiet, ale wciąż nie ma woli po stronie rządzących do przywróconego poprzedniego wieku emerytalnego dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a także innych grup zawodowych, a ponadto zgłaszanego słusznego i ekonomicznie się broniącego postulatu OPZZ ustanowienia emerytur stażowych 35/40.

Ostrzegamy, i zarazem apelujemy o to, że jeżeli w dalszym ciągu nie będzie woli przystąpienia przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej do autentycznego, a nie pozorowanego dialogu społecznego, zorientowanego na strategii wypracowywania porozumienia we wskazanych wyżej obszarach, to jako obywatele i związkowcy będziemy zmuszeniu podjąć adekwatne statutowe działania, z protestacyjno – strajkowymi włącznie.

Red.

Dodaj komentarz