• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

TRZEBA ROZWIĄZAĆ KONFLIKT W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ S.A.

Byslawluk

sty 11, 2019


Patrząc na to, co się od dłuższego czasu dzieje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (JSW S.A.), to nie można udawać, że się nie dostrzega wzrastającej fali niepewności, i zaogniającego się konfliktu. Dlatego przewodniczący zarządu krajowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „PRZERÓBKA” – Sławomir Łukasiewicz, postanowił wystosować w tej sprawie pismo do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Domaga się w nim niezwłocznego rozwiązania zaistniałej konfliktowej sytuacji JSW S.A. dla dobra wszystkich zaangażowanych stron, a w szczególności dla zachowania spokoju społecznego i ładu korporacyjnego.


W piśmie Łukasiewicz przypomniał, że minister energii sprawuje nadzór właścicielski nad Jastrzębską Spółką Węglową, w której niepotrzebnie wzrasta sytuacja konfliktowa. Równocześnie zaznacza, że kolejnym zaognieniem było odwołanie dwóch wiceprezesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej: ds. strategii i rozwoju – Artura Dyczko i ds. handlu – Jolanty Gruszki w trakcie posiedzenia rady nadzorczej spółki 10 stycznia 2019 roku.
Dlatego Łukasiewicz, podkreśla w piśmie do ministra energii, że rozwiązanie zaistniałego konfliktu powinno nastąpić niezwłocznie.

Równocześnie obawia się, że dokonane odwołania mają w przebiegły sposób wymusić rezygnację najlepszego z dotychczas pełniących tę funkcję prezesa JSW SA – Daniela Ozona.

W zasadzie w JSW wystąpiły wszystkie możliwe konflikty, począwszy od konfliktu interesów, procedur, struktury, wartości, relacji, po konflikt danych spowodowany brakiem właściwego przepływu informacji, błędnego ich rozumowania i odmiennego interpretowania – podkreślił w piśmie do ministra energii Łukasiewicz.

W imieniu związku zawodowego „Przeróbka” zwrócił się on do ministra o strategiczne rozwiązanie problemu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Rozwiązanie zaistniałego konfliktu powinno zdaniem Łukasiewicza nastąpić niezwłocznie dla dobra wszystkich stron i szczególnie w trosce o zachowanie spokoju społecznego. List wysłany został również do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że strategii JSW do 2030 roku planuje się długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój JSW zapewniający wzrost wartości spółki. Ważne jest też to, że Jastrzębska Spółka Węglowa inwestuje w modernizację zakładów przeróbczych swoich kopalń, aby polepszyć jakość produktu, trwają także zaawansowane prace w budowie nowych poziomów wydobywczych. Jastrzębskiej Spółce Węglowej zależy na poszerzaniu bazy zasobowej. Stopniowo zamierza zwiększyć wydobycie węgla koksowego do ponad 18 mln ton.

Dodaj komentarz