• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

DOŚĆ APELOWANIA, CZAS NA REGULACJĘ PRAWNĄ PRACY W EKSTREMALNYCH TEMPERATURACH

ByRed

lip 2, 2019

Przesłaliśmy nasze pisemne wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy i wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie normatywnego uregulowania skróconego czasu pracy w ekstremalnych temperaturach.

Nie może być tak, że wszyscy wiedzą, że jest problem, który narasta i będzie narastać, a wciąż nie ma odpowiedniej regulacji prawnej. Czas to zmienić!

W naszym przesłanym wystąpieniu postulujemy o:

  • Zmianę lub wydanie odpowiedniego aktu prawnego określającego kryteria i zasady skracania czasu pracy w ekstremalnych temperaturach wysokich i niskich.

  • Opracowania norm technicznych będących podstawą do skrócenia czasu pracy ze względu na  ekstremalną temperaturę środowiska pracy.

  • Zagwarantowania, że każde przerwy w pracy i skracanie czasu pracy odbywać się będzie bez  obniżenia wynagrodzenia osób zatrudnionych w ekstremalnych temperaturach.

Dodaj komentarz