Odwiedzona strophna: 1190
0 0
Czas czytania:1 Minut

Mamy kolejną odpowiedź od ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w temacie emerytalnym, do której zgodnie z naszym pismem zostało dołączone wreszcie stanowisko CIOP.

W swej odpowiedzi ministerstwo przyznaje, ku naszemu zadowoleniu, że nie wycofuje zdania wyrażonego w odpowiedzi na interpelację nr 3938, z której wynika:

„Z uwagi na fakt, iż w ustawie o emeryturach pomostowych została przewidziana odrębna (szczególna) regulacja dedykowana górnikom (o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych uprawnień emerytalnym wynikających z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS) należy uznać, że prace, o których mowa w pkt 2 art. 11 tej ustawy powinny spełniać kryteria pracy w szczególnych warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 -2 ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z powyższym prace, które spełniają takie kryteria to jedynie prace, które wymienione są w ust. 1 art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS (zasadniczo są to prace górnicze wykonywane pod ziemią).

Przy uwzględnieniu takiej konstatacji, w każdym przypadku ubiegania się o emeryturę pomostową na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, warunek o którym mowa wart. 4 pkt 6 tej ustawy, będzie spełniony zarówno wtedy, gdy po dniu 31 grudnia 2008 r. ubezpieczony wykonywał prace górnicze wymienione w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak również wówczas, gdy wykonywał jakąkolwiek inną pracę wymienioną w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Ponadto prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 49 w związku z art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, przysługuje również osobom, które w dniu 1 stycznia 2009 r. legitymują się co najmniej 15-letnim okresem pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. l ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zaznaczyć jednakże należy, że przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej zarówno na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, jak i na podstawie jej art. 49 w zw. z art. 11, prace górnicze mogą być uwzględnione tylko wtedy jeżeli są wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych)”.

Niestety z odpowiedzi ministra dowiadujemy się, że przeciwny przywróceniu wieku emerytalnego 50/55 dla Przeróbkarzy, jest Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), z panią prof. Danutą Koradecką na czele. Takie podejście jest wysoce irytujące, delikatnie mówiąc, ponieważ naszym zdaniem CIOP powinien z założenia, i samej swej nazwy chronić pracę i pracowników, ale czyni zgoła odwrotnie, i jest przeciwko pracownikom ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Tak, więc z kolejnej odpowiedzi wynika, że dalej musimy walczyć o swoje, i bez naszej determinacji w tej walce, bez naszego zaangażowania, to nikt, nic nam nie da. Dlatego wciąż musimy się bić o swoje i tematu emerytalnego nie odpuszczać. Poniżej tekst odpowiedzi ministerstwa wraz z odpowiedzią CIOP:

RED

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz