• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

MAMY KOLEJNĄ ODPOWIEDŹ OD MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Byslawluk

mar 29, 2019

Mamy kolejną odpowiedź od ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w temacie emerytalnym, do której zgodnie z naszym pismem zostało dołączone wreszcie stanowisko CIOP.

W swej odpowiedzi ministerstwo przyznaje, ku naszemu zadowoleniu, że nie wycofuje zdania wyrażonego w odpowiedzi na interpelację nr 3938, z której wynika:

„Z uwagi na fakt, iż w ustawie o emeryturach pomostowych została przewidziana odrębna (szczególna) regulacja dedykowana górnikom (o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych uprawnień emerytalnym wynikających z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS) należy uznać, że prace, o których mowa w pkt 2 art. 11 tej ustawy powinny spełniać kryteria pracy w szczególnych warunkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 -2 ustawy o emeryturach pomostowych. W związku z powyższym prace, które spełniają takie kryteria to jedynie prace, które wymienione są w ust. 1 art. 50c ustawy o emeryturach i rentach z FUS (zasadniczo są to prace górnicze wykonywane pod ziemią).

Przy uwzględnieniu takiej konstatacji, w każdym przypadku ubiegania się o emeryturę pomostową na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, warunek o którym mowa wart. 4 pkt 6 tej ustawy, będzie spełniony zarówno wtedy, gdy po dniu 31 grudnia 2008 r. ubezpieczony wykonywał prace górnicze wymienione w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak również wówczas, gdy wykonywał jakąkolwiek inną pracę wymienioną w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Ponadto prawo do emerytury pomostowej na podstawie art. 49 w związku z art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, przysługuje również osobom, które w dniu 1 stycznia 2009 r. legitymują się co najmniej 15-letnim okresem pracy górniczej, o której mowa w art. 50c ust. l ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zaznaczyć jednakże należy, że przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej zarówno na podstawie art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, jak i na podstawie jej art. 49 w zw. z art. 11, prace górnicze mogą być uwzględnione tylko wtedy jeżeli są wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 ust. 4 ustawy o emeryturach pomostowych)”.

Niestety z odpowiedzi ministra dowiadujemy się, że przeciwny przywróceniu wieku emerytalnego 50/55 dla Przeróbkarzy, jest Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), z panią prof. Danutą Koradecką na czele. Takie podejście jest wysoce irytujące, delikatnie mówiąc, ponieważ naszym zdaniem CIOP powinien z założenia, i samej swej nazwy chronić pracę i pracowników, ale czyni zgoła odwrotnie, i jest przeciwko pracownikom ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Tak, więc z kolejnej odpowiedzi wynika, że dalej musimy walczyć o swoje, i bez naszej determinacji w tej walce, bez naszego zaangażowania, to nikt, nic nam nie da. Dlatego wciąż musimy się bić o swoje i tematu emerytalnego nie odpuszczać. Poniżej tekst odpowiedzi ministerstwa wraz z odpowiedzią CIOP:

RED

Dodaj komentarz