• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

DZIEŃ PRAWDY STOSUNKU NOWEGO RZĄDU DO EMERYTUR STAŻOWYCH I POMOSTOWYCH

Byslawluk

lis 26, 2019

Przewodniczący Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych – Jan Klimek na wniosek OPZZ rozszerzył dzisiejszy porządek obrad posiedzenia Zespołu o punkt dotyczący problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych.

Wniosek w imieniu OPZZ, złożył członek Zespołu Sławomir Łukasiewicz, który wnosząc o rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu Zespołu problematyki emerytur stażowych, i nie wygaszania emerytur pomostowych przypomniał o piśmie z września br. Andrzeja Radzikowskiego, wówczas jeszcze wiceprzewodniczącego, a dziś już przewodniczącego OPZZ z dnia 18.09.2019 r. skierowanego do Przewodniczącego Zespołu RDS ds. Ubezpieczeń Społecznych.

Jego treść została dołączona do wniosku, i dlatego porządek obrad posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych w dniu 26 listopada 2019 roku będzie obejmował nie dwa, a trzy punkty:

Dyskusja w sprawie projektu dokumentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”.

Rozpatrzenie pisma OPZZ dotyczącego problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych – informacja MRPiPS.

Sprawy różne.

– Oczekujemy, że wreszcie rząd opowie się za koniecznością ustanowienia emerytur stażowych, które bronią się ekonomicznie, bo nikt do nich nie będzie musiał dopłacać, a decyzja o skorzystaniu z nich będzie należeć do ubezpieczonych, gdyż będzie ona prawem, a nie obowiązkiem.

Również oczekujemy, że rząd także opowie się za tym, że tak długo jak długo będą w środowisku pracy występować szczególne warunki pracy lub praca będzie wykonywana w szczególnym charakterze, to tak długo muszą być emerytury pomostowe.

Nie może być inaczej. W przeciwnym razie młodzi pracownicy zatrudnieni w tych warunkach będą tylko i wyłącznie dawcami składek bez prawa do emerytury pomostowej.

To nie tylko pesel ma decydować o prawie do emerytury, ale również suma nagrodzonych składek, która w obecnym systemie emerytalnym opartym na zdefiniowanej składce jest kluczowa i decydująca dla wysokości świadczenia emerytalnego – mówi Sławomir Łukasiewicz.

– Nie taka jest rola strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego, mówili zgodnie w trakcie posiedzenia Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych w dniu 26.11.2919 r. partnerzy strony społecznej i domagali się autentycznego włączenia się strony rządowej do prac nad projektami ustawowymi mającymi wprowadzić możliwość przechodzenia na emerytury stażowe oraz odejścia od wygaszającego charakteru emerytur pomostowych.

Po stronie pracodawców padła jasna deklaracja woli wypracowania wspólnych rozwiązań emerytalnych w zakresie emerytur stażowych i pomostowych, co jest budujące i daje podstawy do tego, że w najbliższym czasie Zespół zintensyfikuje swe prace, zgodnie z pismem OPZZ nad projektami emerytalnymi, nie tylko OPZZ, ale także „Solidarności” i Forum Związków Zawodowych oraz strony pracodawców.

Nie ulega jednak wątpliwości, że bez zaangażowania się do tych prac strony rządowej, nie ma szans na dalsze prowadzenie autentycznego dialogu społecznego, co w konsekwencji z pewnością doprowadzi do szukania innych rozwiązań poza Radą Dialogu Społecznego, a to z kolei będzie oznaczać porażkę instytucji, jaką jest RDS.

Również o przebiegu posiedzenia Zespołu i omawianych na nim tematach pisała Gazeta Prawna, oto jej artykuł:

Poniżej także link uzupełniający informację o posiedzeniu Zespołu:

http://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/zespol-problemowy-ds-ubezpieczen-spolecznych-rds-o-likwidacji-ofe-oraz-emeryturach-stazowych-i-pomostowych

Dodaj komentarz