• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

EMERYTALNA AROGANCJA WŁADZY Z PO PRZECHODZI NA PIS

Byslawluk

sie 2, 2016

Nie tak dawano, bo 18 listopada 2015 r. pani Premier RP, Beata Szydło w Sejmie RP mówiła:

„25 października 2015 roku Polacy opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej polityki i formy sprawowania władzy. Ta ogromna potrzeba jest wynikiem ostatnich lat, kiedy to nastąpiło kompletne rozminięcie się oczekiwań obywateli z działaniem rządzących. I to dziś w tej Izbie musimy jasno powiedzieć. Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność. A przede wszystkim słuchanie obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą”.

Dziś na przykładzie, co prawda, nie naszym, ale naszych kolegów i koleżanek z branży hutniczej dowiadujemy się o sukcesji arogancji PiS po PO.

Otóż w związku z toczącą się dyskusją o konieczności reformy emerytalnej Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce, wystosowała list do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, inicjujący podjęcie działań mających na celu uwzględnienie szczególnych uregulowań dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze w nowym projekcie ustawy emerytalnej.

Związkowcy podkreślają, że trwające wygaszanie uprawnień do emerytur pomostowych powoduje utratę tzw. praw nabytych oraz ograniczenia praw do emerytur zawężając prawo do ich uzyskania dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  a przed 1 stycznia 1969 r.

            W liście między innymi czytamy:

Nie ujmując nic poglądom o równości wobec prawa nie da się racjonalnie uzasadnić pracy górników w wieku 67 lat w warunkach pracy dołowej czy pracy hutników w tym wieku na wydziałach gorących.”

Pracownicy z niepokojem obserwują dyskusję o zmianach w systemie emerytalnym. Niestety jest ona bardzo ogólna i nie uwzględnia szczególnej sytuacji branż wywodzących się z tzw. przemysłu ciężkiego, czy też tych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się szczególnie ciężkimi i szkodliwymi warunkami pracy. Nie uwzględnia także nadumieralności oraz przypadków utraty zdrowia.

Mimo chęci zainicjowania dyskusji i racjonalnych argumentów pracowników branży hutniczej, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planują uwzględnienia ich postulatów. Przepisy dot. „emerytur pomostowych” mają charakter wygaszający i w związku z tym resort nie widzi konieczności ich zmiany.

W odpowiedzi ministerstwa czytamy:

„Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie spóźnione.  W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez przepisy ustawy o emeryturach pomostowych praw gwarantowanych Konstytucją wymaga podkreślenia, ze ustawa ta była trzykrotnie badana przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o zgodności tej ustawy z Konstytucją.  (…) Zawarta w tym przepisie reguła o wygaszaniu emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. (…) Każda osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania wszystkich wyjątków od tej zasady.”.

Odpowiedź MRPiPS: Pobierz PDF

Dodaj komentarz