Odwiedzona strophna: 779
0 0
Czas czytania:1 Minut

Nie tak dawano, bo 18 listopada 2015 r. pani Premier RP, Beata Szydło w Sejmie RP mówiła:

„25 października 2015 roku Polacy opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej polityki i formy sprawowania władzy. Ta ogromna potrzeba jest wynikiem ostatnich lat, kiedy to nastąpiło kompletne rozminięcie się oczekiwań obywateli z działaniem rządzących. I to dziś w tej Izbie musimy jasno powiedzieć. Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność. A przede wszystkim słuchanie obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą”.

Dziś na przykładzie, co prawda, nie naszym, ale naszych kolegów i koleżanek z branży hutniczej dowiadujemy się o sukcesji arogancji PiS po PO.

Otóż w związku z toczącą się dyskusją o konieczności reformy emerytalnej Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce, wystosowała list do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, inicjujący podjęcie działań mających na celu uwzględnienie szczególnych uregulowań dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze w nowym projekcie ustawy emerytalnej.

Związkowcy podkreślają, że trwające wygaszanie uprawnień do emerytur pomostowych powoduje utratę tzw. praw nabytych oraz ograniczenia praw do emerytur zawężając prawo do ich uzyskania dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  a przed 1 stycznia 1969 r.

            W liście między innymi czytamy:

Nie ujmując nic poglądom o równości wobec prawa nie da się racjonalnie uzasadnić pracy górników w wieku 67 lat w warunkach pracy dołowej czy pracy hutników w tym wieku na wydziałach gorących.”

Pracownicy z niepokojem obserwują dyskusję o zmianach w systemie emerytalnym. Niestety jest ona bardzo ogólna i nie uwzględnia szczególnej sytuacji branż wywodzących się z tzw. przemysłu ciężkiego, czy też tych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się szczególnie ciężkimi i szkodliwymi warunkami pracy. Nie uwzględnia także nadumieralności oraz przypadków utraty zdrowia.

Mimo chęci zainicjowania dyskusji i racjonalnych argumentów pracowników branży hutniczej, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planują uwzględnienia ich postulatów. Przepisy dot. „emerytur pomostowych” mają charakter wygaszający i w związku z tym resort nie widzi konieczności ich zmiany.

W odpowiedzi ministerstwa czytamy:

„Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie spóźnione.  W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez przepisy ustawy o emeryturach pomostowych praw gwarantowanych Konstytucją wymaga podkreślenia, ze ustawa ta była trzykrotnie badana przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o zgodności tej ustawy z Konstytucją.  (…) Zawarta w tym przepisie reguła o wygaszaniu emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. (…) Każda osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania wszystkich wyjątków od tej zasady.”.

Odpowiedź MRPiPS: Pobierz PDF

Informacje o autorze postów

slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By slawluk

Robię to, czego innym się robić nie chce.

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz