• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

EMERYTURY STAŻOWE W SEJMIE RP – MINISTER ODPOWIADA W RODZAJU – PO CO EMERYTURY STAŻOWE, JAK SĄ RENTY INWALDZKIE…

Byslawluk

sty 26, 2021

Pod koniec ubiegłego roku posłanka Karolina Pawliczak, ku naszemu zadowoleniu skierowała interpelację poselską nr 16534 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie emerytur stażowych. Pisząc: „Prezydent Andrzej Duda na początku maja zadeklarował,
że w przypadku reelekcji będzie realizował swój program „Obronimy Polskę Plus”, który zakłada m.in. wprowadzenie
emerytury stażowej”.

Przypominając, że deklaracje takie padały również podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku, jednak w czasie dotychczasowej prezydentury Andrzeja Dudy tego rozwiązania nie udało się wprowadzić. Zwracając uwagę, że emerytury stażowe to jeden z filarów budowania bezpieczeństwa pracownic i pracowników, dzięki nim osoby z długim stażem będą mogły liczyć na komfort i świadomość zabezpieczenia, że w przypadku konieczności wycofania się z życia zawodowego i zakończenia kariery, np. z powodu złego stanu zdrowia lub spadku wydolności organizmu, nie pozostaną one bez środków do życia.

W związku z powyższym wnoszę o informację na
poniższe pytania:

1. Jakie dotąd zostały już podjęte działania w sprawie emerytur stażowych?
2. W jakim terminie nastąpi pełna realizacja podejmowanych działań w sprawie emerytur stażowych?

Odpowiedź na interpelację udzielił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i
Polityki Społecznej – Stanisław Szwed, stwierdzając, że:

„Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje
potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłoby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jak i z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie. Na taką potrzebę wskazuje też umowa programowa, którą Prezydent RP p. Andrzej Duda podpisał w dniu 5 maja br. z NSZZ „Solidarność”. Zakłada ona m.in. utrzymanie programów społecznych i kontynuację reformy systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu pracy”.

Następnie minister sam sobie wyjaśnił, że:

„Ze względu na fakt, że każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy milionów osób, wszelkie nowe rozwiązania w tej mierze muszą być dokładnie przeanalizowane przed ich wprowadzeniem w życie”.

Co jakby sugeruje chęć wprowadzenia w życie emerytur stażowych, bo inaczej, po co pisać o konieczności dokładnego ich przeanalizowania 
"przed ich wprowadzeniem w życie." Tym bardziej, że nie ma milionów uprawnionych do emerytur stażowych o długoletnim
 okresie pracy, ale jak szacuje ZUS, jest zaledwie 400 tys. ubezpieczonych.

Na końcu jednak stwierdził, że jest przecież renta:  
"Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia skutkującego niezdolnością do pracy, 
osoba pracująca może skorzystać z możliwości wystąpienia o stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS częściowej lub całkowitej 
niezdolności do pracy, a po uzyskaniu takiego orzeczenia – uzyskać z tego tytułu rentę. Renta z tytułu niezdolności do pracy 
jest bowiem świadczeniem z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zabezpieczającym osoby, którym stan zdrowia utrudnia
bądź uniemożliwia kontynuowanie zatrudnienia w dotychczasowym zakresie”. 


TUTAJ PEŁNY TEKST INTERPELACJI WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ:

Interepel

 

Dodaj komentarz