• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

EXPOSE PREMIER RZĄDU BEATY SZYDŁO

Byslawluk

lis 18, 2015

W swym wygłoszonym w dniu 18 listopada 2015 r. w Sejmie RP expose – pani Premier Beata Szydło przypomniała, że w jej rządzie powstały dwa nowe resorty – infrastruktury i budownictwa oraz energii. Omawiając zakres zadań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, premier do priorytetów jego działalności zaliczyła program budowy mieszkań pod wynajem, budowę autostrad, dróg szybkiego ruchu, a także modernizację kolei.

Drugie z ministerstw – energii ma zająć się m.in. sprawą górnictwa. – Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji – mówiła Szydło.

– Ministerstwo energii, podobnie jak ministerstwo infrastruktury będzie miało znaczący udział w realizacji głównego projektu, ale chodzi przede wszystkim o zintegrowanie działań i środków zmierzających do dokonania rzeczywistego przełomu. Energetyka będzie bowiem także jednym z głównych odbiorców wielkich środków, które przeznaczymy na rozwój – podkreśliła premier.

W expose słowa klucze to:  rozwój i walka z biedą.

Gospodarka ma być kluczowym elementem 4-letniego planu na kreślonego przez rząd PiS z Beatą Szydło na czele.

„Po pierwsze rozwój, po drugiej rozwój, po trzecie rozwój” – to hasło, które ma przyświecać pracy nowego rządu. – Musimy przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju – zapowiedziała premier.

Przypomniała obietnice z kampanii wyborczej. Beata Szydło mówiła o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, 500 zł na każde dziecko w najuboższych rodzinach oraz na drugie i kolejne dziecko we wszystkich rodzinach, finansowaniu z budżetu leków dla osób od 75 roku życia, podniesieniu stawki godzinowej i obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dodaj komentarz