• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

GORĄCE ZAWIADOMIENIE – PRACOWNICY PRZERÓBKI APORTEM

Byslawluk

lip 3, 2016

Firma o nazwie Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. o kapitale zakładowym wynoszącym: 66.529.500,00 zł ma przejąć trzy Zakłady Przeróbki Mechanicznej Węgla. Jeden z kopalni „Budryk” i dwa z kopalni „Knurów – Szczygłowice”. Pismo w tej sprawie otrzymały działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. związki zawodowe, w tym także nasze organizacje drogą mailową w dniu 1 lipca 2016 r., którego treść zamieszczamy poniżej.

Przejście-ZPMW-na-JZR-lipiec-sierpien-2016Przejście-ZPMW-na-JZR-lipiec-sierpien-2016-str2

Będzie zatem bardzo, ale to bardzo gorący lipiec w tym roku z pierwszą dekadą sierpnia włącznie. Bowiem z dniem 10 sierpnia br. ma nastąpić przejście tych trzech ZPMW na JZR.

Na takie traktowanie pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej, którzy mają być „aportem” nie ma zgody ze strony ZZ „PRZERÓBKA”. Nie może być tak, że pracownicy ZPMW będą aportem i razem z maszynami i urządzeniami oraz infrastrukturą  ZPMW wrzuceni zostaną do JZR. Nie może być tak, że będą wkładem niepieniężnym wniesionym do JZR, jako wartość majątkowa wnoszona w postaci wartości niematerialnej. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na JZR wszelkich praw do przedmiotu wkładu czyli także do ludzi. Toż to nic innego jak handel ludźmi.

Czym są i co robią Jastrzębskie Zakłady Remontowe. JZR to firma usługowo – produkcyjna, która od ponad 15 lat specjalizuje się w remontach i modernizacji maszyn i urządzeń górniczych. Powstała 1 lipca 1998 roku w wyniku przekształcenia „Warsztatów Remontowych”, ówczesnej jednostki stanowiącej zaplecze remontowe kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. W tamtym okresie zatrudniała 314 osób i wykonywała proste prace remontowe.

Dzisiaj zatrudniamy ok 430 osób, z czego ponad połowa to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem spawalniczym i ciągle udoskonala swoje procesy technologiczne. Stanowiąc część grupy Kapitałowej JSW, świadczy usługi przede wszystkim dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Oto skład Zarządu i Rady Nadzorczej JZR:

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki – Jarosław Jaskierski

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów –  Tatiana Hajduczek

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych – Henryk Nowakowski

Rada Nadzorcza:

Jacek Plutecki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Budziszewski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Pluta – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Król – Członek Rady Nadzorczej (z wyboru załogi).

Dodaj komentarz