• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

HARMONOGRAM I POMOSTÓWKI NA ZESPOLE DS. UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RDS

Byslawluk

lut 11, 2020

11 lutego 2020 r. w ramach Rady Dialogu Społecznego, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych. Obrady rozpoczęły się o godz. 11 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.

Proponowany porządek obrad był, co prawda dwu punktowy, ale za to bardzo bogaty problemowo, gdyż przewidywał:

1. Przyjęcie ramowego harmonogramu prac Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych na 2020 rok.

2. Analiza, dyskusja oraz rekomendacja zmian w ustawie o emeryturach pomostowych, w zakresie przepisów dotyczących nabycia prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty.

 

Warto przypomnieć, że obecnie wzrasta liczba dawców składek, jako osób pracujących w szczególnych warunkach nie będących móc skorzystać z emerytur pomostowych – mówi Sławomir Łukasiewicz, członek zespołu z ramienia OPZZ.

– Prawo do „pomostówki” bowiem mają osoby zatrudnione w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 roku. Oznacza to, że dwaj pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku, z których jeden pracownik zatrudniony np. przy przeróbce mechanicznej węgla przed 1 stycznia 1999 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę, natomiast drugi, który pracuje w tych warunkach po 1 stycznia 1999 r. już nie. Pracodawca jednak odprowadza składkę na fundusz emerytur pomostowych od obu pracowników, wykonujących taką pracę. Oto dlaczego, jako związkowcy nie chcemy wygaszania emerytur pomostowych – tłumaczy Łukasiewicz, i dodaje.

– Walczymy o to od kilku lat. Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie młode osoby, które później weszły na rynek pracy, i pracują w tych samych warunkach, co starsi koledzy, a pracodawcy choć wpłacają na Fundusz Emerytur Pomostowych składki, to nie będą mieli prawa do emerytury pomostowej. To rozwiązanie uznajemy za wysoce krzywdzące i skrajnie niesprawiedliwe. Naszym zdaniem, to nie data przyjęcia do pracy ma decydować o prawie do emerytury pomostowej, ale szczególne warunki pracy. Dziś mamy rok 2020, i oznacza to, że coraz więcej jeszcze młodych ludzi, mimo legitymowania się stażem pracy w szczególnych warunkach, większym niż wymagany 15 letni, bo 20 letnim, to jest tylko dawcami składek bez prawa do emerytury pomostowej. Taka jest smutna prawda i trzeba to zmienić, bo jak nie, to już niedługo młodzi wyjdą na ulicę i upomną się o swojej należne prawa.

Argumentów strony związkowej na odstąpienie od wygaszającego charakteru emerytur pomostowych znacznie więcej od gaszącej rządowej wody, a mimo to rząd mówi, gasić będziemy nadal, chyba że strona związkowa przekona do odstąpienia od gaszenia stronę pracodawców.

Ale wciąż może być tak, Prezydent RP, w ramach kampanii z końcem lutego br. zgłasza swą inicjatywę ustawodawczą zakładającą ustanowienie emerytur stażowych i odejście od wygaszania emerytur pomostowych i rozszerzenia jej o inne rodzaje prac wraz z wykreśleniem zapisu o konieczności rozwiązania stosunku pracy.

Rząd i parlament łącznie z Radą Dialogu Społecznego ją pozytywnie akceptuje, uchwala i 29 kwietnia 2020 r. Prezydent RP uroczyście ustawę podpisuje, a następnie swą kolejną kadencję godnie sprawuje z dozgonnym poparciem starszych i młodszych ubezpieczonych wraz z rodzinami. Amen.

OTO PRZYJĘTY HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU NA ROK 2020:

 

 

Dodaj komentarz