• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

ODPOWIADAMY NA APEL I PYTAMY PREMIERA RP O IMPORT WĘGLA DO POLSKI

Byslawluk

lut 3, 2020

NASZA ODPOWIEDŹ NA APEL WZZ „SIERPIEŃ 80” WRAZ Z PRZYTOCZENIEM ZAPISÓW PROGRAMU RZĄDOWEGO DLA GÓRNICTWA W SPRAWIE PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, po przeanalizowaniu pisma Krajowej Komisji Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” z dnia 20 stycznia 2020 r. skierowanego do górniczych central związkowych w sprawie pilnego spotkania się i wypracowania wspólnych działań na rzecz efektywnego rozwiązania najistotniejszych problemów górnictwa węgla kamiennego, wyraża swój jednoznaczny akces do uczestnictwa w takim spotkaniu.

Równocześnie Zarząd Krajowy ZZ „PRZERÓBKA”, oprócz wskazanych w piśmie problemów branży górniczej dotyczących spadku miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych, rosnących zwałów i importu węgla do Polski, pogarszającej się sytuacji techniczno – ekonomicznej, zwiększania obciążeń fiskalnych dla górnictwa oraz wzrastających niepokojów społecznych związanych z zapowiedzią likwidacji kolejnych kopalń, wskazuje także na również ważne problemy dotyczące załóg górniczych, jako najważniejszego kapitału, takie jak:

  • pełnej realizacji rządowego „Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce” w zakresie zapisanego w nim na str. 87 działania zakładającego powołanie, w ramach Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa socjalnego górników, grupy ds. opracowania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników górnictwa węgla kamiennego tzw. „Górniczej Konstytucji”, i jego prezentacji na ww. Zespole Trójstronnym, a następnie jego wdrożenia dla zapewnienia gwarancji zatrudnienia w górnictwie i ujednolicenia oraz uproszczenia godziwych warunków pracy i płacy,
  • konieczność przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna, a także przywrócenia prawa do urlopów przedemerytalnych dla pracowników zatrudnionych pod ziemią i w zakładach przeróbki mechanicznej węgla oraz ustanowienia prawa dla wszystkich byłych pracowników i osób uprawnionych, w tym obecnie zatrudnionych i przyszłych do rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla,
  • zaliczeniem do pracy górniczej i wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności chorobowej, dni honorowego oddawania krwi, służby wojskowej oraz zaliczanie każdego okresu pracy górniczej do okresu pracy uprawniającego do emerytury pomostowej np. 5 lat dołu do 11 lat przeróbki, aby 15 lat pracy w tych warunkach szczególnych wymagane były przekroczone.

PEŁNA TREŚĆ PISMO PONIŻEJ:

RÓWNIEŻ SKIEROWALIŚMY W DNIU 3 LUTEGO 2020 ROKU PYTANIA DO PANA PREMIERA RP:

  • Czy prawdą jest, że obecnie w Polsce jest spalany węgiel Rosyjski w Polskim opakowaniu, i gdzie?
  • Czy prawdą jest, że spółki Skarbu Państwa lub spółki od nich zależne sprowadzały i sprowadzają ten węgiel nadal?
  • Czy prawdą jest, że Polski rząd afirmuje taką sytuację, w której ogromne ilości węgla zalegają na zwałach w Polsce, a jednocześnie importuje się węgiel, m.in. z Rosji, uznając taką sytuację za zgodną z polską racją stanu?
  • Czy prawdą jest, że panuje zmowa milczenia w tej sprawie i chowania jej pod dywan w obawie na retorsje ze strony Rosji?

PEŁNA TREŚĆ PISMA DO PREMIERA RP:

CO Z TYMI ZAPOWIEDZIAMI RZĄDZĄCYCH? MIAŁO BYĆ NATYCHMIAST WPROWADZONE EMBARGO NA ROSYJSKI WĘGIEL. OTO ZNAMIENNE SŁOWA WYPOWIEDZIANE 24 WRZEŚNIA 2014 ROKU:

Dodaj komentarz