• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PRZEŁOM W USTANOWIENIU EMERYTUR STAŻOWYCH 35/40 W SEJMIE RP – 23 STYCZNIA 2020 ROKU

Byslawluk

sty 23, 2020
Było wiele inicjatyw podjętych przez OPZZ w sprawie ustanowienia emerytur stażowych 35/40 oraz zmiany ustawy o emeryturach pomostowych. Część z nich dostępne są one pod poniższym linkiem: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/walka-o-emerytury-stazowe-ten-projekt-powstal-w-opzz
 
W dniu 23 stycznia 2020 roku nastąpił znaczący postęp, gdyż przy pomocy parlamentarzystów z Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele stosowny projekt ustawy został przekazany do Marszałek Sejmu, Elżbiety Witek.
 
– Ten projekt rzeczywiście jest odpowiedzią na głosy płynące ze środowisk pracownic i pracowników, że 35 lat opłacania składki przez kobiety i 40 lat opłacania składki przez mężczyzn to wystarczający okres, żeby zgromadzić środki na co najmniej minimalną emeryturę, a tylko do takiej dopłaca w przypadku jej nieosiągnięcia budżet państwa – podkreślił przewodniczący OPZZ.
 
– Uważamy, że każdy powinien mieć prawo wyboru, czy chce dłużej pracować, bo chce mieć wyższą emeryturę, czy chociażby ze względów rodzinnych, życiowych, zdrowotnych będzie mógł odebrać niższą emeryturę i odejść wcześniej na wypracowaną emeryturę – dodał Andrzej Radzikowski.
 
Zdaniem wnioskodawców proponowane rozwiązanie stworzy silny bodziec do aktywności zawodowej i to aktywności rejestrowanej. Będzie miało także charakter edukacyjny, uświadamiający szczególnie osobom młodym konieczność budowania kapitału na przyszłą emeryturę od pierwszego dnia wykonywania pracy najemnej.
 
Z pewnym optymizmem i oczekiwaniem idziemy w kolejny etap przekonywania do wprowadzenia pożądanych rozwiązań przez długoletnich pracowników, a także zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.
 
Emerytury bez względu na wiek muszą być ustanowione, bo są to emerytury, które się bronią ekonomicznie same przez to, że każdy kto ma 40 lata okresów składkowych, to już swą emeryturę wypracował.
 
To nie PESEL, a suma zgromadzonych składek jest najważniejsza.
 
OPZZ mówi o tym, i walczy o to od samego początku, aż prawda ta, stanie się prawem, ale nie obowiązkiem – powtarza permanentnie Sławomir Łukasiewicz, przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA” i zarazem Członek z ramienia OPZZ – Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialagu Społecznego.
 
Poniżej materiał wideo z konferencji prasowej w Sejmie z udziałem Przewodniczącego OPZZ, Andrzeja Radzikowskiego i Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.
 

Dodaj komentarz