• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

JEST PREMIA DLA PRACOWNIKÓW JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

Byslawluk

paź 13, 2023

Dokładnie 13-tego w piątek października br. zostało zawarte pomiędzy Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi i Zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. „Porozumienie…”, które kończy wszczęty w dniu 1 sierpnia br. spór zbiorowy.

Treść porozumienia publikujemy poniżej wraz z załącznikiem, które z założenia ma docenić wkład pracowników JSW S.A., który przyczynił się do wypracowania rekordowego zysku Spółki osiągniętego za rok 2022.
Z jego treści wynika, że pracownikom JSW S.A. zatrudnionym na dzień 30 września br. na podstawie umowy o pracę zostanie wypłacona jednorazowa premia. Pieniądze mają trafią na konta pracowników 27 października br.

Kwoty premii są kwotami brutto i liczone są mnożąc poniższe wartości przez dni robocze danego miesiąca. Wartość za każdy taki dzień ustalona została na poziomie:
– 235 zł dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
– 175 zł dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla,
– 145 zł dla pozostałych pracowników.

Premia wyliczona będzie jako iloczyn sumy dni:

– przepracowanych (czarnych),

– urlopowych (za wyjątkiem urlopu wychowawczego),

– kursów, szkoleń,

– delegacji,

– badań lekarskich,

– dni wolnych z tytułu pracy w dni wolne od pracy („Z”),

– absencji chorobowej wypadkowej,

– absencji chorobowej szpitalnej i bezpośrednio po okresie pobytu w szpitalu,

– krwiodawstwo,

– opieka,

– wolne z tytułu święta wypadającego w sobotę.

Okres rozliczeniowy premii, to III kwartał roku 2023, obejmujący okres od 01.07.2023 – 30.09.2023 r.

Liczba dni roboczych wliczanych do wyliczenia premii w poszczególnych miesiącach wynosi:

– 21 lipiec,

– 22 sierpień,

– 21 wrzesień.

Razem 64 dni, a więc 100% premia będzie wynosić:

  • 15040 zł brutto w przypadku pracowników zatrudnionych pod ziemią,
  • 11200 zł brutto w przypadku pracowników ZPMW,
  • 9280 zł brutto w przypadku pracowników pozostałych.

Premia nie dotyczy pracowników którzy posiadali nieusprawiedliwioną nieobecność, zagarnęli mienie lub podjęli taka próbę, przystąpili do pracy nietrzeźwi lub pod wpływem narkotyków.

Premia nie będzie wliczana do takich świadczeń jak nagroda barbórkowa, 14-ta pensja, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, zasiłek chorobowy oraz inne składniki wynagrodzenia za pracę.

Dodaj komentarz