• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

TO JUŻ TRZECIA EDYCJA KONKURSU BHP – ZAKŁADÓW PRZERÓBKI MECHANICZNEJ WĘGLA

Byslawluk

paź 2, 2023

W Polsce przeważnie słyszy się o konkursach typu „Bezpieczna Kopalnia”. I to głównie w obszarze samego górnictwa. Słowem kluczem jest „Kopalnia”. Jednakże od 2012 roku, dzięki Związkowi „PRZERÓBKA”, co jaki czas można usłyszeć o konkursie „Najbezpieczniejszy Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla” oraz Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który osiągnął największą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zasadzie do roku 2012 w górnictwie węgla kamiennego nie mówiło się o poprawie bezpieczeństwa pracy w Zakładach Przeróbki Mechanicznej. Nawet pracownicy startujący w konkursach, dotyczących znajomości zasad BHP, zwracali uwagę, że pytania konkursowe związane są jedynie z problematyką bezpiecznej pracy pod ziemią.

– Takie były przesłanki, na bazie których Członkowie ZZ „PRZERÓBKA”, postanowi powiedzieć:

„Dość” – Przeróbkarze nie gęsi i też swoje BHP mają”.

– I od roku 2012 organizują swój Konkurs, mówi Sławomir Łukasiewicz – przewodniczący Zarządu Krajowego ZZ „PRZERÓBKA”.

Nasz konkurs spotkał się od razu z ogromną aprobatą Wyższego Urzędu Górniczego. „Inicjatywa organizacji tego cyklicznego wydarzenia zasługuje na najwyższe słowa uznania” – napisał w tym roku do organizatorów konkursu, Adam Mirek – Prezes WUG.

Dlatego Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, uprzejmie informuje, że w ramach swych działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla organizuje, już po raz trzeci konkurs, którego celem jest wyłonienie w drodze określonych kryteriów:

„Najbezpieczniejszego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w latach 2018 – 2022”

i

„Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który w latach 2018 – 2022, osiągnął największą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”,

– zasługującego na nagrodę i wyróżnienie za skuteczne stosowanie działań przyczyniających się do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładach Przeróbki Mechanicznej Węgla.

„Regulamin konkursu…” zamieszczamy poniżej.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem prace konkursowe należy przesyłać do 25 października 2023 r. na adres mailowy: zarzad@przerobka.pl

Jednocześnie z ogromnym zadowoleniem informujemy, że patronat honorowy nad konkursem objął sam Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – Adam Mirek, a także Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

Zachęcając wszystkie ZPMW do wzięcia udziału w konkursie przypominamy, że laureatami poprzednich edycji były ZPMW:

I – edycja obejmująca lata 2011 – 2012:

– Najbezpieczniejszy ZPMW – KWK „Ziemowit”,

– Największa poprawa BHP – ZPMW KWK „Knurów – Szczygłowice”.

II – edycja obejmująca lata 2013 – 2017:

– Najbezpieczniejszy ZPMW – PGG S.A. „Chwałowice”,

– Największa poprawa BHP – ZPMW PGG S.A. „Jankowice”.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy zwycięstwa, a każdemu już dziś dziękujemy za udział.

ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH MOŻNA PRZESYŁAĆ DO 25.10.2023 NA ADRES MAILOWY: ZARZAD@PRZEROBKA.PL

Dodaj komentarz