• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

PISZEMY DO PREMIERA RP – MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Byslawluk

lip 14, 2022

W naszym wystąpieniu przypominamy:

Jako ZZ „PRZERÓBKA”, zwracaliśmy i zwracamy nadal uwagę na fakt, że emisja CO2 nie ma granic, a tym samym, jeżeli Polska zredukuje swoje całe wydobycie węgla, które stanowi zaledwie niecały 1% (80 mln ton) światowego wydobycia węgla szacowanego na 8 mld ton w roku 2021, to i tak nastąpi globalny wzrost produkcji węgla, gdyż Chiny zwiększyły wydobycie o 1 mln ton dziennie, a Indie dążą do wydobycia 1 mld ton rocznie. Warto dodać, że również w tym roku Premier ChRL, Li Keqiang ogłosił, że Pekin będzie dążył do zwiększenia wydobycia węgla.
Według oficjalnych informacji produkcja zostanie zwiększona o kolejne 300 milionów ton w skali kraju. Przy takich wzrostach produkcji węgla tylko z tych dwóch krajów, to wręcz groteskowo wygląda zmuszanie Polski do redukcji produkcji węgla, i to w czasie kryzysu energetycznego na całym świecie potęgowanego wojną na Ukrainie. Dziś światowa energetyka węglowa nabiera nowego kluczowego i strategicznego wymiaru dla wielu gospodarek.

Na wstępie naszego wystąpienia solennie oświadczamy:

W łączności z wcześniejszymi naszymi pismami do Pana Premiera RP i Ministrów Pańskiego Rządu, odnoszącymi się do fundamentalnych spraw związanych z koniecznością pilnego wypracowania nowego podejścia do bezpieczeństwa energetycznego Polski, które również są podnoszone we przedwczorajszym wystąpieniu do Pana Premiera, wystosowanym przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGiE), solennie oświadczamy, iż w pełni popieramy przedstawione w tym piśmie z dnia 12 lipca br. żądania niezwłocznego opracowania i wdrożenia w trybie pilnym dwóch fundamentalnych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski dokumentów o nazwie:

„Strategia zabezpieczenia zasobów węgla kamiennego i węgla brunatnego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski”.


„Zasady zachowania bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej”.


Oba dokumenty są bowiem zgodne z tym o czym, już pisaliśmy 16 maca br. do Piotra Pyzika – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, i zarazem Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, kiedy domagaliśmy się zwołania w trybie pilnym nadzwyczajnego posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Również piszemy o tym, że jeden obraz zastępuje 1000 słów, dlatego w formie graficznej przedstawiamy dodatkowe argumenty przemawiające za zasadnością zgłoszonych żądań. Przedstawiając opracowane własne mapę krajów, które wracają do węgla, spostrzegając jego wzrastającą rolę oraz znaczenie w najbliższym czasie.

Zwracając uwagę, iż jak na razie tych krajów w UE, które zamierzaj się przeprosić z węglem jest 9, ale są wśród nich również kraje, powszechnie uważane za awangardę ekologicznej przemiany, takie jak Niemcy, Austria, Francja, a ostatnio nawet Holandia. Mające w swym miksie energetycznym duży udział OZE i Atomu, a mimo, to wracają do tego samego węgla, którego także w Polsce zaczyna brakować, gdyż zakazano nam go wydobywać, wzbogacać, sprzedawać i spalać.

Doprowadzając do absurdalnej sytuacji, że Polska, która przecież na „węglu stoi”, dziś zaczynana być nazywana „Kuwejtem, który importuje ropę”. Kiedyś żartowano, że socjalizm to taki ustrój polityczny, który wprowadzony na Saharze doprowadziłby do tego, że zabrakłoby tam piasku.

W jakim zatem My żyjemy systemie politycznym, że Polska mająca przecież jedne z największych zasobów węgla w Europie i na świecie, musi sprowadzać węgiel z innych krajów?

Nasze wystąpienie kończymy zapewnieniem i wezwaniem:

Nie może być tak, aby wciąż była ślepo realizowana polityka Unii Europejskiej – dekarbonizacji. Mimo posiadanej wiedzy, że nasz węgiel w 100%, zapewnia nam bezpieczeństwo energetyczne
oraz suwerenność kraju, a nadto, może być i powinien być naszym markowym towarem eksportowym do innych krajów UE i nie tylko.

Na koniec, jako Przeróbkarze zapewniamy, że nasz Polski Węgiel jest równie niskoemisyjny i przyjazny dla klimatu oraz środowiska, jak węgiel Niemiecki, Francuski, Holenderski itd.
Dlatego wzywamy Polski Rząd oraz wszystkich, którym zależy na zabezpieczeniu naszych zasobów naturalnych węgla kamiennego i brunatnego dla zachowania bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej do pełnego poparcia wszelkich inicjatyw i działań, które temu służą.


Całość naszego wystąpienia do Premiera RP – poniżej. Re  

Dodaj komentarz