• sob.. cze 15th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

KOLEJNA 40 – stka EMERYTALNA, TYM RAZEM PSL!

Byslawluk

cze 25, 2015

Oto wniesiony projekty ustaw przez grupę posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę po 40 latach składkowych, któremu jeszcze nie został nadany nr druku sejmowy, ale już możemy śledzić dalsze procedowanie nad tym projektem.

Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.

Lp.   Data wpływu:    Wnioskodawca         Tytuł                                                                  Opis

7.

2015-06-22 

Grupa posłów: PSL

Kliknij, zobacz, pobierz:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiciel wnioskodawcy:

Poseł Henryk Smolarz

Dotyczy wprowadzenia możliwości przejścia na emeryturę dla osób posiadających co najmniej 40-letni okres składkowy

Dodaj komentarz