• śr.. lip 24th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

MAMY WSTĘPNĄ ODPOWIEDŹ NA NASZ DEZYDERAT DOTYCZĄCY „POLSKIEGO ŁADU”

Byslawluk

cze 4, 2021

Od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną odpowiedź na nasz dezyderat dotyczący „Polskiego Ładu”, która informuje nas, że został on przekazany do:
– Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
– Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
– Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
– Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska
– Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Czekamy teraz na konkretne ustosunkowanie się poszczególnych ministerstw do zgłoszonych przez nas spraw, w ramach których oczekujemy:
1. Przedstawienia realnych i wykonalnych oraz zwymiarowanych celów w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej związanej z kreowaną polityką klimatyczną, w której walczyć się będzie z emisją gazów cieplarnianych w tym z CO2, a nie z węglem i gazem oraz innymi konwencjonalnymi źródłami energii.
2. Deklaracji, że transformacja energetyczna nie będzie przykrywką dla importu pozornie taniej energii pozyskiwanej z krajów, w których nie obowiązują żadne standardy ochrony praw pracowniczych, gdzie praca wykonywana jest w warunkach urągających ludzkiej godności, lecz tak będzie prowadzona, aby maksymalnie chronić konkurencyjność polskiego przemysłu i Polaków, przed ubóstwem energetycznym
i wykluczeniem cywilizacyjnym.3. Uzależnienia redukcji wydobycia od zastąpienia węgla wyłącznie czystymi źródłami energii pochodzenia krajowego przy równoczesnym zabezpieczeniu posiadanych złóż węgla, aby można było w każdej chwili do nich w łatwy sposób uzyskać dostęp
dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju.
4. Tworzenia z wyprzedzeniem stabilnych miejsc pracy o porównywalnym standardzie za każde zlikwidowane miejsce pracy w górnictwie lub energetyce, czy to na zasadzie tworzenia nowych miejsc pracy, czy to adaptacji istniejących w formie dopłacania
do nich w ramach aktywizacji rynku pracy i przedsiębiorczości.
5. Zaliczenia do pracy górniczej oraz do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności do pracy, okresów zasadniczej służby wojskowej oraz dni honorowego oddawania krwi i osocza.
6. Przywrócenia pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
7. Ustanowienia emerytur stażowych dla długoletnich pracowników legitymujących się okresami składkowymi i nieskładkowymi 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat w przypadku mężczyzn.
8. Uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, i odejścia od warunku konieczności rozwiązania umowy, aby nabyć prawo do emerytury pomostowej, ażeby pracownicy zatrudnieni po dniu 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie byli tylko dawcami składek bez prawa do emerytury pomostowej.
9. Wzrostu emerytur i rent oraz zwolnienia ich z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wprowadzenia rozwiązań osłonowych i aktywizujących, do których byliby uprawnieni wszyscy pracownicy objęci transformacją energetyczną.
10. Wzrostu wysokości wynagrodzeń i kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Dodaj komentarz