• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

MINISTER ODPOWIADA NA NASZE UWAGI I WNIOSKI W SPRAWIE REKOMPENSAT

ByRed

paź 12, 2018

Minister Energii – Grzegorz Tobiszowski, odpowiada na nasze zgłoszone uwagi i wnioski zawarte w piśmie z dnia 30.08.2018 r. do projektu ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – UD414), znak: L. dz. : DGA.II.0210.1.2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Przypomnijmy, że wówczas zgłosiliśmy dziewięć uwag i wniosków, które między innymi dotyczyły wciąż wzrastającego poczucia krzywdy i rozgoryczenia blisko 13 tys. osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni swych należnych praw nabytych i nabywanych do bezpłatnego węgla poprzez przeforsowanie i uchwalenie oraz wejście w życie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, a także tego, aby projektowaną ustawą również objęci były osoby, które przebywają na rencie socjalnej. 

Równocześnie zastrzegliśmy, iż nasze uwagi i wnioski traktujemy jako postulaty sprawiedliwości i równości będące ważną przesłankę konstruowania ładu społecznego i środowiska międzynarodowego w taki sposób, aby dawały w możliwie wysokim stopniu równość szans w osiąganiu społecznej pozycji oraz dóbr materialnych, i dlatego oczekujemy ich spełnienia. 

Niestety rzeczony minister nie tylko, nie ma woli wyjść na przeciw oczekiwaniom blisko 13 tysiącom byłych pracowników załóg górniczych, to nawet nie odnosi się w swej odpowiedzi do wszystkich naszych zgłoszonych uwagi i wniosków, jak chociażby tej, aby ustawą zostali objęci także osoby, które przebywają na rencie socjalnej. 

Oto, co i jak odpowiada minister w swej odpowiedzi:  

Dodaj komentarz