• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

25 LAT ZZ „PRZERÓBKA”

Byslawluk

paź 26, 2018

WSZYSCY JESTEŚMY PRZERÓBKARZAMI, KAŻDY Z NAS ZAWSZE COŚ PRZERABIA, STARAJĄC SIĘ O TO, ABY ZŁE OD DOBREGO ODDZIELIĆ, I NA LEPSZE PRZERABIAĆ, A DOBRO WZBOGACAĆ.

W gościnnym Teatrze Tańca i Ruchu „Rozbark” w Bytomiu 26 października 2018 r., zebrali się goście i jubilacji Związku Zawodowego „PPRZERÓBKA”. W byłej pięknie udekorowanej Cechowni KWK Rozbark utrzymanej w postindustrialnym klimacie, uroczystość 25 lecia ZZ „PRZERÓBKA”, prowadził w roli konferansjera Pan Andrzej Potempa. Składała się ona z części  akademickiej i artystycznej. Wszystko zaś odbywało się przy akompaniamencie Orkiestry Dętej KWK Bielszowice, która odegrała hymny i sto lat przy jubileuszowym torcie oraz zaprezentowała swój repertuar. Uroczystość dedykowana była w szczególności tym wszystkim, którzy o związku „PRZERÓBKA” marzyli, i swe marzenia urzeczywistnili, tworząc Go, zakładając i działając dla dobra pracowników oraz ich rodzin.

 

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć oddanych przyjaciół górnictwa:

Panią Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Sława Umińska – Duraj, której gratulujemy ponownego wyboru w pierwszej turze ostatnich wyborów, a także Prezydenta Miasta Bytomia, Damiana Bartyle, któremu życzymy wygranej w drugiej turze wyborów.

W tej równie przyjacielskiej konwencji przywitano bardzo serdecznie:

Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Pana Janusza Olszowskiego.

Przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, Pana Marka Filipka.

Prezesa Węglokoksu Kraj, Pana Grzegorza Wacławka.

W tej części akademii były również odczytywani, Ci którzy w tym dniu z Przeróbkarzami powinni być, bo zostali zaproszeni, ale z różnych przyczyn nie mogli, co konferansjer pięknie skomentował
– proszę o gromkie brawa, może usłyszą.

Na Jubileuszu Związku nie mogło zabraknąć Związkowców, kolegów i sprzymierzeńców:

Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego.

Wacława Czerkawskiego – Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Województwa Śląskiego OPZZ.

Arkadiusza Siekańca – Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Dariusza Sędzikowskigo – Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego.

Czesława Jurgielewicza – Przewodniczącego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce.

Dawida Mika – Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych.

Niezwykle ciepło witani byli wszyscy Członkowie Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym na czele, a także wszyscy przewodniczący zakładowych organizacji koordynacyjnych i jednostek organizacyjnych, jak i byli przewodniczący Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, dyrektorzy kopalń i główni inżynierowie zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Po powitaniach,   była przedstawiona krótka historia związku i jubileuszowe przemówienie, oraz gratulacje i życzenia zaproszonych gości, a także po raz drugi w dziejach polskiego górnictwa węglowego dokonano uroczystego wręczenia dwóch prestiżowych tytułów:

  1. Najbezpieczniejszego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w latach 2013 – 2017.

  2. Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który w latach 2013 – 2017, osiągnął największą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Laureatem pierwszego tytułu został Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, Oddziału KWK ROW ruch Chwałowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A., a drugiego  Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, Oddziału KWK ROW ruch Jankowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A. Prestiżowe trofeum wręczał Jan Guz
i Sławomir Łukasiewicz. Trofea w imieniu ZPMW Chwałowice, odebrał – Jerzy Wieczorek, a Jankowice – Tomasz Kaletka.

Niemożliwe jest możliwe w ZPMW Chwałowice nie odnotowano w latach 2013 – 2017, ani jednego wypadku, i nie stwierdzono żadnej choroby zawodowej. Z kolei w ZPMW Jankowice, skutecznie udało się przekonał najwyższe kierownictwo do tego, że zakład przeróbki, to nie koszt, a inwestycja, która jest wartością dodaną.

Również statuetki za udział w konkursie otrzymali przedstawiciele wszystkich ZPMW, które postanowiły stanąć do rywalizacji w dziedzinie BHP:

Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Pniówek

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Bolesław Śmiały

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK Wujek

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW Ruch Chwałowice

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW Ruch Jankowice

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW Ruch Marcel

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK RUDA ruch Bielszowice

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK RUDA Ruch Halemba

Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski.

W części artystycznej jubileuszu goście zostali zauroczeni śląskimi i górniczymi klimatami w wykonaniu znakomitych artystów, przezabawnych przedszkolaków z Przedszkola Nr 30 w Rudzie Śląskiej „Bajkowa kraina”,  a także występem Piotra Herdziny wraz z zespołem.  Przedszkolaki wprawili wszystkich w zachwyt i podziw ze swym górniczym występem z akcentem przeróbkarskim w gwarze śląskiej pod bacznym okiem wspaniałych opiekunek z Panią   Dyrektor Przedszkola mgr Hanka Gdynia. Pan Andrzej Potempa wraz Panem Piotrem, i swym zespołem dali Jubilatom prawdziwą dawkę humoru i nastrojowej muzyki w stylu Franka Sinatry oraz z mocnym akordem operetkowym na końcu imprezy. To był prawdziwy „czad” mówili jubilaci .

Nie zabrakło również jubileuszowych gratulacji i życzeń od zaproszonych gości, którzy pogratulowali związkowi wspaniałego srebrnego jubileuszu oraz życzyli kolejnych sukcesów i jubileuszy, a także w ciepłych słowach wyrażali się o związku i jego działaczach, chwaląc za merytoryczną postawę, niezłomność i kreatywność. Kolega Jan Guz, w swym serdecznym wystąpieniu powiedział:

– Dzisiejsza uroczystość to świadectwo Waszej aktywności i zaangażowania. Dziękuję Koleżanką i Kolegą  za ogromny wkład pracy i kreatywności wniesiony w funkcjonowanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jestem przekonany, że wspólnie sprostamy kolejnym wyzwaniom.  Razem z kolegą Wacławem Czerkawskim – przewodniczącym OPZZ woj. Śląskiego złożył w imieniu organizacji członkowskich, kierownictwa i pracowników OPZZ serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, zarówno w życiu związkowym, zawodowym, jak i osobistym.

Do związkowych życzeń i gratulacji dołączył również Arkadiusz Siekaniec – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz Dariusz Sędzikowski – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, który również pozdrowił zaprzyjaźnionych Kolegów i Koleżanki z KWK Mysłowice-Wesoła. Z serdecznym uściskiem dłoni swe gratulacje złożył również Czesław Jurgielewicz – Przewodniczący Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce oraz  Dawid Mika – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce.

– Historia związków zawodowych to historia wspaniałych ludzi, zaangażowanych w działania na rzecz wspólnych, szczytnych idei. Dzisiejsze wydarzenie jest doskonałą okazją by wyrazić wielkie uznanie i szacunek za wieloletnie zaangażowanie w ochronę i reprezentowanie interesów oraz praw pracowników branży wydobywczej ­– mówił podczas uroczystości Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Z kolei Janusz Olszowski, podkreślił duży poziom merytorycznej działalności Związku, który ma okazję widzieć na licznych spotkaniach i obradach, gdzie mowa jest o górnictwie. Pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę i liczy na jej kontynuowanie dla dobra polskiego górnictwa.

Słowa uznania i szacunku przekazał też Grzegorz Wacławek – Prezes Węglokoksu Kraj Sp. z o.o., który
w imieniu własnym, jak i całego Zarządu oraz Pracowników Węglokoksu Kraj, jako Przeróbkarz oznajmił, że figurka z węgla, którą przekazuje nie wymaga wzbogacania.

Od przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego, dowiedzieliśmy się, iż WUG cieszy się, że w 25 letniej historii Związku, urzędy miały w związku sojusznika w dążeniu do poprawy warunków pracy w górnictwie.

Piękne gratulacje i życzenia przekazała Pani Prezydent Piekar Śląskich, przywołując słowa wypowiedziane przez Roberta Peela: „Trzeba swoje sprawy brać w swoje ręce”. To Wy, od 25 lat udowadniacie, że najlepszymi obrońcami interesów pracowniczych są sami pracownicy, o ile tylko potrafią się dobrze zorganizować.

Te piękne słowa doskonale oddają postawę powstania Związku „PRZERÓBKA” – Nic o Nas, bez Nas”.

W swym jubileuszowy przemówieniu, przewodniczący ZZ „PRZERÓBKA”, powiedział:

– Jak wiemy – 25 lat, to w górnictwie szczególna liczba, to pamiątkowy zegarek za zasługi, to pierwszy medal za 25 lecie pracy, to liczba lat pracy pod ziemią uprawniająca do emerytury górniczej bez względu na wiek, i wreszcie 25 lat, to warunek konieczny posiadania okresów składkowych i nie składkowych dla mężczyzn, aby mogli przejść na zasłużoną emeryturę.

Dla nas zaś, Przeróbkarzy, i nie tylko, to 25 letnia permanentna walka o węgiel, i z dekarbonizacją, walka o suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, walka o kopalnie i miejsca pracy w górnictwie, walka o bezpieczne warunki pracy, o godziwą płacę, walka o prawa emerytalne, o emerytury stażowe bez względu na wiek, walka o wygaszenie, wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, a przede wszystkim walko godność i poszanowanie pracowników, która nadal będzie przez nas kontynuowana, aż do zwycięstwa.

Dla nas być związkowcem, to być jeden z drugim dla drugiego i trzeciego.

Bez podziałów  na Wy i Oni. Dla nas sercem działania jest chronić, bronić i dbać o ludzi.

Ludzie pracy muszą się trzymać razem, bo inaczej będą nas kopać w dupę  w trosce o nas,

w mawiając nam, że przez to nas uszczęśliwiają. Na to z naszej strony, nie ma, i nigdy nie będzie – zgody. Nie poddamy się!

Jest w nas jeszcze sporo sił i determinacji odłożonych na „czarną godzinę”.  Ta „czarna godzina” właśnie wybija. Od przyszłego roku wchodzi w życie nowa ustawa o związkach zawodowych, która wymusi konieczność dostosowania się do zmieniającego się prawa związkowego i zbiorowego pracy.

Łukasiewicz – zwrócił się do liderów  central związkowych z apelem o zjednoczenie się!
Mówiąc: – Stwórzmy razem jeden silny i zwarty górniczy OPZZ-wski ruch związkowy. Złożony z górników, ratowników, dołowców, maszynistów wyciągowych, przeróbkarzy, jedności górniczej.

Zdolny do bycia nie tylko przeszkodą dla silniejszych, ale bycia dla nich równoprawnym partnerem, nie tylko broniącym prawa i interesy załóg górniczych, ale kreującym nowe uprawnienia, a nawet przywileje. Bo ciężka i odpowiedzialna, a także niebezpieczna praca w górnictwie, czy to na dole, czy na przeróbce, i nie tylko – na przywileje zasługuje.

Na koniec podziękował wszystkim i złożył życzenia satysfakcji z wykonywanych zadań, odwagi i siły w realizacji kolejnych wyzwań. Nadziei w sercu i trafnych zrządzeń losu, a każdy dzień, żeby był przepełniony nadzieją i radością.

 – Dziękuję za waszą pracę, za każdą pomoc, a najpiękniejszą formą podziękowania za nią jest jej ofiarowanie później innym.

Swe wystąpienie zakończył słowami:

 

Niech żyje nam Górniczy i Przeróbkarski stan! Niech żyje nam Związek Zawodowy „PRZERÓBKA”, i wszyscy Jego Członkowie! Niech żyje nam OPZZ!

 

Najlepszym podsumowaniem 25 lecia Związku, jest to, że jego uczestnicy wychodząc, dziękowali za zaproszenie, i zgodnie mówili, że to był najlepszy jubileusz Związku.  

 

RED.

One thought on “25 LAT ZZ „PRZERÓBKA””

Dodaj komentarz