Poza dokumentem zasadniczym PEP2040, Ministerstwo Energii przedstawia także inne dokumenty:

  • Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną do 2040 r. (szersze analizy zostaną przedstawione w późniejszym terminie, co jest związane z pracami nad „Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”. Dokument ten będzie zawierał szereg szczegółowych prognoz, ale nie jest możliwe opublikowanie częściowych wyników);

  • PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach – ten materiał dostarcza dodatkowej wiedzy, która wskaże dlaczego przyjęto określone rozwiązania;

  • Wyciąg z PEP2040 – ułatwi odbiorcom zapoznanie się z kluczowymi kwestami opisanymi w dokumencie zasadniczym PEP2040;

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona po konsultacjach PEP2040.

Uwagi można zgłaszać do 15 stycznia 2019 r. przez formularz. Alternatywnie uwagi można przekazać na adres polityka.energetyczna@me.gov.pl przy wykorzystaniu załączonego szablonuMS Word (w przypadku niewykorzystania szablonu uwagi będą odsyłane nadawcy z prośbą o wprowadzenie ich do załączonego szablonu MS Word – jest to bardzo ważne z punktu widzenia osób analizujących uwagi).

Projekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) Pobierz plik:PDFProjekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040)

Rozmiar :1.38MB

Projekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) - wersja edytowalna Pobierz plik:DOCXProjekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) – wersja edytowalna

Rozmiar :0.68MB

Wyciąg z PEP2040 Pobierz plik:PDFWyciąg z PEP2040

Rozmiar :0.68MB

Wyciąg z PEP2040 - wersja edytowalna Pobierz plik:DOCXWyciąg z PEP2040 – wersja edytowalna

Rozmiar :0.28MB

Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r. Pobierz plik:PDFWnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r.

Rozmiar :0.98MB

Wnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r. - wersja edytowalna Pobierz plik:DOCXWnioski z analiz prognostycznych w zakresie bilansu elektroenergetycznego do 2040 r. – wersja edytowalna

Rozmiar :0.39MB

PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach Pobierz plik:PDFPEP2040 w pytaniach i odpowiedziach

Rozmiar :0.21MB

PEP2040 w pytaniach i odpowiedziach - wersja edytowalna Pobierz plik:DOCXPEP2040 w pytaniach i odpowiedziach – wersja edytowalna

Rozmiar :0.13MB

Formularz zgłaszania uwag do PEP2040 (szablon) Pobierz plik:DOCXFormularz zgłaszania uwag do PEP2040 (szablon)

Rozmiar :0.01MB