• czw.. maj 30th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII ODPOWIADA NA NASZ DEZYDERAT DOTYCZĄCY „POLSKIEGO ŁADU”

Byslawluk

cze 23, 2021

14 maja br. skierowaliśmy do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego w przededniu prezentacji „Polskiego Ładu”, co naszym zdaniem w nim powinno być. 4 czerwca br. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną odpowiedź na nasz dezyderat dotyczący „Polskiego Ładu”, która informuje nas, że został on przekazany do:

– Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
– Pan Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
– Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
– Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska
– Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Dziś otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia podpisaną przez Panią Iwonę Michałek – Sekretarza Stanu MR, PiT.

Oto ona:

 

Czekamy teraz na konkretne ustosunkowanie się pozostałych ministerstw do zgłoszonych przez nas spraw, w ramach których oczekujemy:

1. Przedstawienia realnych i wykonalnych oraz zwymiarowanych celów w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej związanej z kreowaną polityką klimatyczną, w której walczyć się będzie z emisją gazów cieplarnianych w tym z CO2, a nie z węglem i gazem oraz innymi konwencjonalnymi źródłami energii.
2. Deklaracji, że transformacja energetyczna nie będzie przykrywką dla importu pozornie taniej energii pozyskiwanej z krajów, w których nie obowiązują żadne standardy ochrony praw pracowniczych, gdzie praca wykonywana jest w warunkach urągających ludzkiej godności, lecz tak będzie prowadzona, aby maksymalnie chronić konkurencyjność polskiego przemysłu i Polaków, przed ubóstwem energetycznym
i wykluczeniem cywilizacyjnym.
3. Uzależnienia redukcji wydobycia od zastąpienia węgla wyłącznie czystymi źródłami energii pochodzenia krajowego przy równoczesnym zabezpieczeniu posiadanych złóż węgla, aby można było w każdej chwili do nich w łatwy sposób uzyskać dostęp
dla zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju.
4. Tworzenia z wyprzedzeniem stabilnych miejsc pracy o porównywalnym standardzie za każde zlikwidowane miejsce pracy w górnictwie lub energetyce, czy to na zasadzie tworzenia nowych miejsc pracy, czy to adaptacji istniejących w formie dopłacania
do nich w ramach aktywizacji rynku pracy i przedsiębiorczości.
5. Zaliczenia do pracy górniczej oraz do pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wszystkich okresów niezdolności do pracy, okresów zasadniczej służby wojskowej oraz dni honorowego oddawania krwi i osocza.
6. Przywrócenia pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat kobieta i 55 lat mężczyzna z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
7. Ustanowienia emerytur stażowych dla długoletnich pracowników legitymujących się okresami składkowymi i nieskładkowymi 35 lat w przypadku kobiet oraz 40 lat w przypadku mężczyzn.
8. Uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, i odejścia od warunku konieczności rozwiązania umowy, aby nabyć prawo do emerytury pomostowej, ażeby pracownicy zatrudnieni po dniu 1 stycznia 1999 r. w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie byli tylko dawcami składek bez prawa do emerytury pomostowej.
9. Wzrostu emerytur i rent oraz zwolnienia ich z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wprowadzenia rozwiązań osłonowych i aktywizujących, do których byliby uprawnieni wszyscy pracownicy objęci transformacją energetyczną.
10. Wzrostu wysokości wynagrodzeń i kwoty wolnej od podatku dochodowego.

Red. 

Dodaj komentarz