• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NA PREZYDIUM OPZZ O KLIMACIE, WĘGLU I TRANSFORMACJI ENERGETYCZNE

Byslawluk

wrz 9, 2020

Wrześniowe posiedzenie Prezydium OPZZ, które odbyło się 8 września br. zdominowała debata na temat przyszłości sektora energetycznego i górniczego w kontekście polityki klimatycznej, zorganizowana z inicjatywy szefa konfederacji – Andrzeja Radzikowskiego. Jeżeli ktoś oczekiwał nudnej, rytualnej nasiadówki, był pozytywnie zaskoczony. Wzięliśmy udział w interesującej, merytorycznej, żywej dyskusji profesjonalistów.

Okazuje się jednak, że można i warto rozmawiać. Dowodzi tego debata OPZZ. Załączamy link do przeprowadzonej wideokonferencji. Polecamy obejrzenie tego materiału. To dwie godziny merytorycznej rozmowy fachowców. Nawet jeśli ich priorytety są różne to czuje się wolę prowadzenia dialogu, a nawet zawierania rozsądnych kompromisów.

Warto zobaczyć Dariusza Potyrałę (szefa ZZ Górników w Polsce) podnoszącego kciuk do góry, w geście aprobaty dla słów wiceministra klimatu – Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, który stwierdził, że proces dekarbonizacji nie może być traktowany jednakowo w każdym kraju. Warto posłuchać Adama Olejnika, przewodniczącego Międzyzakładowego ZZ „Odkrywka” w KWB Bełchatów, bezkompromisowego obrońcy kopalń węgla brunatnego, który deklaruje otwartość na merytoryczną dyskusję o alternatywnych rozwiązaniach gwarantujących zatrudnienie pracownikom odkrywki.

W trakcie Prezydium OPZZ Pani Anna SOBCZAK (DG ENERGY-EC) powiedziała:
– Polska ma być największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z proponowaną alokacją w wysokości 3,5 mld EUR (20% FST (17,5 mld EUR) dla wszystkich kwalifikujących się regionów UE). Biorąc pod uwagę II i III filar Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (pożyczki i instrumenty finansowe w ramach Invest EU), łączne wsparcie w Polsce może wynieść nawet 30 mld euro.

Jerzy Wiertelak przewodniczący Zrzeszenia ZZ Energetyków mówił: – 80% polskich elektrowni jest węglowych. Pytam więc: jeśli nie węgiel to co? I nie było w tym pytaniu chęci konfrontacji, ale zaproszenie do dialogu.

A Sławomir Łukasiewicz (lider ZZ Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”) oraz Mirosław Grzybek (przewodniczący FZZ Metalowców i Hutników) zgodnie podkreślali: Rozmowy – TAK! Transformacja kosztem miejsc pracy lub tworzenie nowych ale gorszych – NIE! Takie stanowisko prezentowali pozostali związkowcy uczestniczący w dyskusji. Trzeba zauważyć, że przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej byli otwarci na argumenty strony związkowej i solidnie przygotowani do spotkania z Prezydium OPZZ. Przedstawiane przez nich materiały zawierały nieznane wcześniej informacje na temat idei Europejskiego Zielonego Ładu i proponowanego procesu wdrażania. Nawiasem mówiąc, podczas debaty byliśmy świadkami premierowej prezentacji nowej wersji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”. Według Ministra Klimatu Michała Kurtyki będzie ona oparta na 3 filarach: sprawiedliwej transformacji, budowie równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobrej jakości powietrza. Zobaczymy.

Projekt Ministerstwa Klimatu nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów. Jerzy Wiertelak („Energetycy”) zwrócił uwagę, że dokument nie był, a powinien być konsultowany w trójstronnym zespole branżowym ds. energetyki. Nie najlepiej to świadczy o jakości dialogu społecznego i stawia pod znakiem zapytania zasadność udziału strony społecznej w takich gremiach.


Dodaj komentarz