• sob.. cze 15th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NA PRZERÓBCE AWARIE – ALARMUJE ZZ „PRZERÓBKA”

Byslawluk

gru 23, 2021
Logo JSW SA

 

23 grudnia br. Związek Zawodowy „Przeróbka” w KWK „Knurów – Szczygłowice” ruch Knurów JSW S.A. na prośbę załogi zwrócił się do Kierownictwa Kopalni Zarządu JSW S.A. z informacją o obecnej sytuacji w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Knurów – Szczygłowice” JSW S.A.
– Ograniczenie remontów, inwestycji i zakupów doprowadziło do poważnej dekapitalizacji stanu urządzeń i instalacji na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla (ZPMW) – informuje Adam Jeliński , przewodniczący związku.
W piśmie również czytamy:
– Duże wydobycie wymaga obecnie od ZPMW ciągłego ruchu, co nie pozwala na bieżące przeglądy i naprawy urządzeń ciągów technologicznych. Praca ZPMW w tym stanie technicznym powoduje częste awaryjne zatrzymania przerobu wydobytego urobku i praca ludzi w stale pogarszających się warunkach przy ciągłej presji na przerób zakładu.
– Podłość opisanego stanu rzeczy powoduje, że bardzo trudno jest utrzymać ruch ZPMW w soboty i niedziele ze względu na brak pracowników chętnych do pracy w weekendy. W ostatnich miesiącach były organizowane liczne spotkania z dyrekcja kopalni, na których jako przedstawiciele załogi ZPMW informowaliśmy o wszystkich tych powyższych przyczynach tej trudnej sytuacji ruchowej ZPMW, do których zaliczamy również rażące dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami ZPMW, a pracownikami zatrudnionymi pod ziemią – alarmuje przewodniczący.
Również zwraca uwagę i ostrzega, że:

– Przy czym to pracownicy ZPMW uciekając ze zwałów węgla, przyczyniając się do tego, że sprzedaż węgla jest znacznie wyższa od wielkości bieżącego wydobycia. Tak dalej być nie może, i dlatego zapowiadamy, że jeżeli sytuacja w ZPMW nie ulegnie poprawie, to będziemy zmuszeni do wejścia w spór zbiorowy z Zarządem JSW S.A. w przedmiocie żądania poprawy warunków pracy i płacy pracowników ZPMW. Oczekujemy zatem pozytywnego ustosunkowania Zarządu JSW S.A. do zgłoszonych przez nas problemów.

 

RED.

Dodaj komentarz