• pt.. lip 19th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NA STRONIE PREZYDENTA RP – EMERYTURY STAŻOWE Z ADNOTACJĄ BIURA DIALOGU O…

Byslawluk

lis 30, 2020

Informacja zamieszczona na stronie Prezydenta RP – Andrzeja Dudy, datowana na wtorek, 29 września 2020 r.  o treści „Petycja zbiorowa w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, jest bardzo ciekawa i tajemnicza. Dlaczego? Ponieważ doskonale wiadomo, kto był i jest wnoszącym tą petycję, a także z pewnością wnoszący petycję nigdy nie wyrażał sprzeciwu  wobec ujawnienia jego danych, ani podmiotu w interesie którego petycja została złożona. Uwaga! Wnoszącym był i jest OPZZ.

Przypomnijmy, że w tym dniu  związkowcy z organizacji członkowskich OPZZ w tym ze ZZ „Przeróbka”, spotkali się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie na publicznym czytaniu noweli Gustawa Morcinka „Łysek z pokładu Idy”.

 W ten sposób przypominano Prezydentowi Andrzejowi Dudzie jego obietnicę zajęcia się sprawą emerytur stażowych. Następnie delegacja OPZZ, składająca się z Wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina oraz Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka” Sławomira Łukasiewicza, złożyła w Kancelarii Pałacu Prezydenckiego Petycję do Prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie emerytur stażowych. Pod nieobecność delegacji OPZZ odczytywano listy do Prezydenta od pracowników z długim stażem pracy. Poniżej publikujemy wybrane z nich:

„Piszę ten list jako człowiek prosty, zdesperowany, rozgoryczony. Mam 59 lat życia i 44 lata udokumentowanej, ciężkiej pracy fizycznej. Pracowałem na budowie już jak 15-letni uczeń szkoły przyzakładowej na budowie huty Katowice. Dziś jestem praktycznie wrakiem człowieka, mam chorób więcej, niż palców u rąk. Dobra zmiana obiecała obniżyć wiek emerytalny, dotrzymaliście słowa, chwała wam za to. Zapomnieliście jednak o zrealizowaniu obietnicy wprowadzenia emerytur stażowych. Czy nie można udręczonym i styranym pracą ludziom dać możliwość odpoczęcia po 40 latach pracy? Chcemy na koniec swego życia nacieszyć się życiem, rodziną, wnukami. Gospodarka się bez nas nie zawali. Wielu takich jak ja zapamięta wam ten gest do końca życia. Dajcie ludziom prawo wyboru, niech nie czujemy się jak niewolnicy na feudalnej plantacji. Kończąc zapytam, czy uczciwe jest eksploatowanie ludzi ciężkiej pracy przez 50 lat?”

Autorzy petycji postulują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez umożliwienie osobom z długim stażem pracy i latami składkowymi przechodzenie na emeryturę przed uzyskaniem ustawowego wieku emerytalnego – tj. emeryturę stażową.

Zdaniem piszących wielu pracowników, mimo nieosiągnięcia wymaganego ustawowo wieku emerytalnego, wypracowało już swoje emerytury. Zdają sobie sprawę, że wysokość emerytury stażowej będzie niższa od pełnowymiarowej, ale uważają, że Polacy powinni mieć wybór dotyczący momentu przejścia na emeryturę, jeżeli będą mieli wypracowany odpowiedni staż pracy (35 dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn). Autorzy petycji przekazali również własny projekt ustawy w tym zakresie wraz z jego uzasadnieniem.

 

Tutaj obraz tej incognito petycji, która jest jawną petycją:  

Biuro Dialogu i Korespondencji poinformowało wnoszących o przekazaniu petycji stosownym komórkom KPRP w celu przeanalizowania zgłoszonego postulatu.

Wnoszący petycję: brak zgody na ujawnienie danych osobowych (nazwy) podmiotu wnoszącego lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Link do strony Prezydenta RP tutaj: https://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje2020/art,60,petycja-zbiorowa-w-sprawie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych.html

Red. 

Dodaj komentarz