• sob.. kwi 20th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NADZWYCZAJNE KRAJOWE ZEBRANIE DELEGATÓW DLA NOWEGO STATUTU ZWIĄZKU I UREGULOWANIA KADENCYJNOŚĆ

Byslawluk

mar 5, 2017

W dniu 3 marca br. na Nadzwyczajnym Krajowym Zebraniu Delegatów Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, które odbyło się w obiekcie Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Lędzinach, Delegaci rozpatrzyli i przyjęli wszystkie zmiany zaproponowane do Statutu Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”.

Ich celem jest uporządkowanie struktury i czytelności Statutu.
Uproszczenie nazwy Związku i zapisów Statutowych oraz ich doprecyzowanie. Dostosowanie brzmienia Statutu do zmieniającego się prawa oraz struktury organizacyjnej pracodawców i ich statusu.
Usprawnienia funkcjonowania i współdziałania Związku i jego jednostek oraz uelastycznienia się dla sprostania wymogom zmieniającej się rzeczywistość.

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania Krajowe Zebranie Delegatów Związku przyjęło wszystkie zgłoszone zmiany statutowe w formie uchwalenia nowego jednolitego brzmienia Statutu Związku uchwałą Nr 1/2017.

W dalszej części zebrania, uchwała nr 2/2017 Krajowe Zebranie Delegatów w związku z koniecznością dostosowania się wszystkich organów Związku do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości przy maksymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału organizacyjnego Związku postanowiło wydłużyć kadencyjność wszystkich organów Związku Zawodowego „PRZERÓBKA” począwszy od roku 2017 do czerwca 2019 roku.

Równocześnie doprecyzowując, że kadencja organów jednostek organizacyjnych kończy się w miesiącu maju 2019 roku zgodnie z art. 21 ust. 1 Statutu Związku Zawodowego „PRZERÓBKA”, z chwilą podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium lub odwołania.

Dodaj komentarz