• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

NIE GODZIMY SIĘ NA NIERÓWNE TRAKTOWANIE I ZADAJEMY KONKRETNE PYTANIA

Byslawluk

cze 9, 2020

W dniu 9 czerwca br. wystosowaliśmy pismo do Premiera RP – Mateusza Morawieckiego w sprawie napiętej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Przypominając o tym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a wszyscy są wobec prawa równi.  Tym samym nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Niestety okazuje się, że Wicepremier RP – Jacek Sasin wraz z innymi Ministrami oraz Wojewodą Śląskim, traktują związki zawodowe nierówno z pogwałceniem obowiązującego prawa. Czego dowodem jest wybiórcze zaproszenie wybranych przedstawicieli związków zawodowych do rozmów w dniu 7 czerwca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 

Dlatego stanowczo oświadczamy, że nie ma i nigdy nie będzie zgody z naszej strony na takie haniebne łamanie zarówno ustawy zasadniczej, jak i zwykłej, żądając natychmiastowego zaprzestania takiego dyskryminacyjnego traktowania górniczych związków zawodowych, i domagamy się niezwłocznego upublicznienia z jakimi związkami zawodowymi z imienia i nazwiska oraz w jakim trybie Pan Jacek Sasin – Wicepremier RP, i zarazem Minister Aktywów Państwowych, uzgodnił w dniu 7 czerwca br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, szkodzące Polskiemu górnictwu węgla kamiennego decyzję o zaprzestaniu na trzy tygodnie działalności 12 kopalń począwszy od 9 czerwca br.

Naszym zdaniem podjęta decyzja jest skrajnie nieodpowiedzialna w wymiarze prawnym, zdrowotnym, produkcyjnym, ekonomicznym, wizerunkowym i hejtowym. Oczekujemy pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz odpowiedzi na następujące pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej Wicepremier RP i Minister Aktywów Państwowych podjął decyzję o wybiórczym spotkaniu się z wybranymi związkami zawodowymi, na którym rzekomo uzgodnił z nimi czasowe wstrzymanie wydobycia w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz 2 kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.?

2. Na jakiej podstawie prawnej pracownicy mają otrzymać 100 proc. swego wynagrodzenia w ramach trwającego okresu postojowego z równoczesnym wskazaniem rozwiązań prawnych pozwalających na sfinansowanie takiej operacji ze środków innych niż zasoby pieniężne spółek węglowych, a także w jakiej formie i kiedy będą mieli pracownicy, którzy nie otrzymali 100% swego wynagrodzenia za dniówki postojowe zrekompensowane swe niższe wynagrodzenia za czas postoju za okres wcześniejszy?

3. Czy w przypadku pozostałych pracowników kopalń w Polsce oraz zakładów będą również istnieć możliwości zastosowania analogicznych rozwiązań podyktowanych względami bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników i ich rodzin oraz mieszkańców Śląska, a także innych województw?

4. W jaki sposób mamy wierzyć w zapewnienia, że w żadnym wypadku celem tych decyzji nie jest trwałe zaprzestanie wydobywania węgla w zatrzymanych kopalniach, a także w pozostałych, skoro mówi się tylko i wyłącznie o powróceniu do normalnego wydobycia nie wspominając o przeróbce mechanicznej węgla i sprzedaży węgla?

5. Czy Polski rząd zdaje sobie sprawę z tego, że kolejny raz wystawił górnictwo i pracowników górnictwa oraz mieszkańców Śląska na ogromny hejt medialny poprzez ogłaszanie na briefingu prasowym swych decyzje o pozytywnych ich dyskryminowaniu, jako jedynej grupy zawodowej pacjentów bezobjawowych, u których nie ma transmisji poziomej, a mimo to nakazuje się im poddawanie wątpliwym testom nie diagnostycznym, których w przypadku pozostałych grup zawodowych w Polsce, jak chociażby wśród polityków, służb mundurowych, czy pracowników sieci handlowych, a nawet służb medycznych w Polsce się nie wykonuje?

Równocześnie zwróciliśmy uwagę, że takie dyskryminujące spotkania niczemu dobremu nie służą, czego przykładem jest list przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Pana Dominika Kolorza oraz Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej PGG SA NSZZ „Solidarność” Pana Bogusława Hutka, wystosowany w dniu 8 czerwca br. do Pana Premiera RP. 

Ponadto przypomnieliśmy, że wciąż czekamy na odpowiedź na nasze pismo, które skierowaliśmy do Pana Wicepremiera RP – Jacka Sasina w dniu 14 maja br., a którego kopię przedkładamy w załączeniu.

Pełną treść naszego wystąpienia wraz z poprzednim pismem do Wicepremiera RP – Jacka Sasina oraz kopią pisma NSZZ „Solidarność” zamieszczamy poniżej:

 Dodaj komentarz