• wt.. cze 25th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

BRUKSELA ODPOWIADA NAM W SPRAWIE PANDEMI COVID19, EU ETS I ZIELONEGO ŁADU ORAZ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Byslawluk

cze 3, 2020

W piśmie otrzymanym w dniu 3 czerwca 2020 r. od Komisji Europejskiej czytamy: „W odpowiedzi na Pański list z dnia 23 marca 2020 roku, skierowany do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, uprzejmie przekazuję stanowisko Komisji Europejskiej w poruszonej przez Pana sprawie.

W liście wyraził Pan obawy dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na europejską i polską gospodarkę, a także zaproponował Pan natychmiastowe zawieszenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz przegląd założeń i celów Europejskiego Zielonego Ładu.

W imieniu Przewodniczącej odnoszę się to tych postulatów. W pełni rozumiem wyrażone w Pana liście obawy. Skutki kryzysu związanego z pandemią COVID-19 dla naszej gospodarki i naszego codziennego życia są bezprecedensowe. Pragnę zapewnić, że Komisja Europejska robi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc wspólnocie przezwyciężyć ten kryzys i złagodzić jego skutki.

Równolegle do natychmiastowo podjętych działań, Komisja Europejska przedstawiła propozycję pakietu odbudowy europejskiej gospodarki, aby zapewnić wszystkim Państwom Członkowskim trwałą, kompleksową i sprawiedliwą rehabilitację w obliczu kryzysu.

Miałoby temu służyć ustanowienie nowego instrumentu finansowego Next Generation EU, a także wzmocnienie wieloletnich ram finansowych i dostosowanie programu prac Komisji na 2020 rok, celem pomocy Europejczykom i gospodarkom unijnym w odzyskaniu równowagi oraz dalszemu rozwijaniu się w sposób zrównoważony”.

Dalej jest mowa o kasie, jaką Polska otrzymała z systemu EU ETS, który jest podstawowym elementem polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz Zielonego Ładu. Sygnał cenowy EU ETS stanowi istotny, neutralny technologicznie impuls do redukowania emisji i poprawy efektywności energetycznej w sposób opłacalny dla przedsiębiorstw. Sygnał ten może być, w sposób wymierny, uwzględniony w ocenie inwestycji. W ramach systemu EU ETS dystrybuowane są również znaczne środki na rzecz niskoemisyjnych inwestycji. W 2019 roku, Polska otrzymała 2,55 mld EUR dochodu z aukcji w ramach EU ETS. Ponadto Polska jest jednym z dziesięciu Państw Członkowskich, w których sektor energetyczny otrzymuje dodatkowe wsparcie finansowe z EU ETS na cele modernizacyjne.

Jednocześnie, Przewodnicząca von der Leyen i Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślają potrzebę zapewnienia odpowiedniej ochrony zarówno przemysłu jak i gospodarstw domowych, doświadczających skutków transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Potwierdzeniem tego jest niedawne przyjęcie
wniosku o utworzenie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach przedstawionego pakietu odbudowy europejskiej gospodarki, Komisja zaproponowała zwiększenie ów Mechanizmu do 40 mld EUR w celu wsparcia regionów, które stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z transformacją, na przykład regionów górniczych lub regionów w dużym stopniu uzależnionych od energochłonnych gałęzi przemysłu. Sprawiedliwość i solidarność to nadrzędne zasady, którymi kieruje się Komisja Europejska, również w obliczu walki z pandemią.

 

Pełna treść odpowiedzi w załączeniu.

Dodaj komentarz