• niedz.. kwi 14th, 2024

ZZ "PRZERÓBKA"

Przerabiamy zło w dobro! Jako Związek Zawodowy "PRZERÓBKA" jesteśmy organizacją związkową utworzoną przez ludzi dla ludzi. Zajmujemy się sprawami, których nikt się nie podejmuje. Nic o Nas, bez Nas. Nikt z Nas nie wie tyle, ile wiemy razem. Dlatego bądźmy razem, organizujmy się, gdyż osobno jesteśmy słabi, a razem silniesi. Zacznij działać, kiedy inni narzekają. Organizujmy nie zorganizowanych, nie pękajmy kiedy inni się poddają. Dlatego wstąp do nas, i zacznij razem z nami walczyć o to, co powinno być nasze!

O KRZYWDZIE I REKOMPENSATACH WĘGLOWYCH W SEJMIE

Byslawluk

lut 28, 2018

Posiedzenie sejmowej komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa odbyło się 27 lutego 2018 r. o godz. 18.00. Posiedzenie zwołane zostało w trybie specjalnym na podstawie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu. Porządek obrad obejmował przedstawienie przez Ministra Energii informacji:

1. W sprawie realizacji ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

2. W sprawie działań, jakie podjęło lub zamierza podjąć Ministerstwo Energii, aby zrekompensować straty finansowe poniesione przez grupę prawie 12 tysięcy emerytów i rencistów górniczych przechodzących na emeryturę lub rentę w latach 2015 – 2017, którzy nie zostali objęci tą ustawą a otrzymywali bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, na podstawie układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień i utracili to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie układów zbiorowych pracy oraz porozumień.

3. W sprawie działań jakie podjęło lub zamierza podjąć Ministerstwo Energii, aby wypłacić wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, rekompensatę za utracony deputat węglowy.

4. Ilu emerytów i rencistów górniczych, którzy do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla otrzymywali bezpłatny deputat węglowy, zostało pozbawionych deputatu węglowego przez zarządy spółek węglowych?.

Z uwagi na fakt, że posiedzenie zwołane zostało w trybie specjalnym na wniosek posłów opozycji, a ostatnie spotkanie komisji w tym trybie charakteryzowało się sporą żywiołością i zakończyło się dość niespodziewanie, to przewodniczący komisji zaapelował o powstrzymanie swych emocji.

Opozycja chciała też dowiedzieć się, ile pieniędzy wydano na informowanie społeczeństwa, ile wniosków o rekompensatę odrzucono i ilu emerytów było uprawnionych do deputatu w momencie wejścia ustawy w życie dnia 12 października 2017 r.

Kto pytał i co mówił, a kto odpowiadał warto zobaczyć i posłuchać.

Dodaj komentarz